ramboll-koulutukset-vastuullisuuskoulutus

Vastuullisuuskoulutus

ramboll-koulutukset-vastuullisuuskoulutus

Vastuullisuuskoulutus - koulutamme mm. näistä teemoista

  • ESG
  • Kestävä kehitys
  • Agenda 2030
  • Yritysvastuu
  • GRI-raportointi
  • EU-taksonomia
  • CSRD

“Koulutus onnistui avaamaan yrityksen sisällä aihetta ja saimme ajatukset itämään.” – Koulutukseen osallistuja / Johdon yritysvastuun ja kestävän kehityksen koulutus

Mikä tahansa koulutus on räätälöitävissä yrityksenne tarpeita vastaavaksi. Ota yhteyttä!

On välttämätöntä, että yritys ymmärtää kattavasti ympäristövastuunsa, taloudellisen vastuunsa sekä sosiaalisen vastuunsa eri näkökulmat. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen kaikilla yritysvastuun alueilla. Yritysvastuu muodostaa olennaisen osan nykyaikaista yritysjohtamista, ja EU-taksonomian myötä se muuttuu pakolliseksi käytännöksi kaikille yrityksille. Vastuullisuuskoulutus on läsnä koulutustarjonnassamme monipuolisesti. Tutustu tarjontaan ja valitse ja juuri teidän tarpeitanne vastaava vastuullisuuskoulutus, joka varmistaa yrityksenne valmiuden kohdata tulevaisuuden vastuullisuushaasteet.

Vastuullisuuskoulutus on keskeisen tärkeää, sillä se varustaa yritykset tarvittavilla taidoilla ja tiedolla vastatakseen nykyajan monimutkaisiin ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyviin haasteisiin. Koulutuksen avulla yritykset voivat ennakoida ja hallita riskejä, parantaa mainettaan ja vahvistaa kilpailukykyään kestävällä tavalla. Lisäksi vastuullisuuskoulutus edistää innovaatiota ja luovuutta, kun organisaatiot etsivät uusia tapoja toimia vastuullisemmin. Se myös vahvistaa työntekijöiden sitoutumista, kun he kokevat työskentelevänsä merkityksellisen ja arvoihinsa sopivan tavoitteen parissa.

Tunnetko EU:n uuden vastuullisuusraportointidirektiivin eli CSRD:n? Vastuullisuusraportointivelvoitteen ytimessä on pyrkimys lisätä liiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kestävän kehityksen näkökulmasta. Lue lisää artikkelistamme.

Vastuullisuuskoulutus - ilmoittautuminen käynnissä

Ole yhteydessä

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213
PELAT