Koulutusteemat

Koulutusteemamme nousevat yrityksiä koskevista nykyisistä ja tulevista EHSQ-velvoitteista sekä asiakkaiden tarpeista. Kehitämme koulutustarjontaamme jatkuvasti ja hyödynnämme koulutussuunnittelussamme Rambollin laajaa asiantuntijajoukkoa varmistaen muun muassa 2 500 suomalaiselta kollegaltamme, että koulutustarjontamme on aina ajantasainen.

ramboll-koulutukset-ympäristökoulutus

Ympäristö

Ympäristöasioiden hallinta on lakisääteistä ja vaatii paljon osaamista. Yrityksen tulee tuntea ympäristönäkökohtansa, hallita ympäristöriskejään ja huolehtia henkilöstön ympäristöosaamisesta. Jos yritys haluaa ylläpitää ja kehittää ympäristöjohtamisjärjestelmäänsä, on ympäristökoulutustarve ilmeinen.

Lue lisää
ramboll-koulutukset-turvallisuuskoulutus

Turvallisuus

Yritysturvallisuus on lakisääteistä ja vaatii paljon osaamista ja pätevyyksiä. Yrityksen tulee tuntea ja hallita turvallisuusriskejään ja huolehtia henkilöstönsä hyvinvoinnista. Turvallisuustoiminnan kehittäminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja pysymistä ajan tasalla.

Lue lisää
ramboll-koulutukset-laatukoulutus

Laatu

Laadun hallinta mahdollistaa yrityksen toiminnan järjestelmällisen kehittämisen, hukkatyön vähentämisen ja asiakastyytyväisyyden. Laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen vaativat ajantasaista osaamista.

Lue lisää
ramboll-koulutukset-vastuullisuuskoulutus

Vastuullisuus

Yritysvastuu on tärkeä osa yritysjohtamista ja tulee EU-taksonomian johdosta velvoittavaksi toiminnaksi kaikille. Yrityksen tulee tuntea ympäristövastuunsa, taloudellisen vastuunsa sekä sosiaalisen vastuunsa toiminnot sekä varmistaa henkilöstön osaaminen kaikissa yritysvastuun teemoissa.

Lue lisää
kaukolämpö-koulutus-ramboll

Kaukolämpö – verkkokoulutuskokonaisuus

Kaukolämpö-verkkokoulutuskokonaisuus kaukolämpöalalla työskenteville vahvistamaan kaukolämmön perusosaamista. Saat hyvän ymmärryksen kaukolämmön merkityksestä ja sen roolista kestävässä energiantuotannossa.

Suorita koko kolmen kurssin kokonaisuus tai yksittäisiä kursseja oman tarpeesi ja aikataulusi mukaan. Koulutuksen ovat laatineet Rambollin Energia-yksikön alan kokeneet asiantuntijat.

Lisätietoja nettisivuillamme pian.

vetytalouskoulutus

Vetytalous – verkkokoulutuskokonaisuus

Edullisesta ja puhtaasta vedystä sekä siitä jatkojalostetuista tuotteista voi kasvaa Suomelle merkittävä vientiteollisuus. Suomesta löytyy resursseja uusiutuvan sähkön tuotantoon, vahva sähkön kantaverkko, osaavaa työvoimaa, sekä useita yrityksiä toimimaan osana vetytalouden arvoketjua.

Rambollin koulutusorganisaatio suunnittelee ja toteuttaa koulutukset yhteistyökumppaninsa, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, sekä Rambollin kansainvälisen vetytiimin kanssa.

Lue lisää