Yritysvastuu yrityksen menestystekijänä

Opi edistämään yritysvastuuta organisaatiossanne suunnitelmallisesti ja tehokkaasti.

Tämä koulutus antaa osaamisen yritysvastuun kehitystyöhön

Ryhdy organisaatiosi yritysvastuun osaajaksi! Koulutuksen jälkeen osaat itse viedä kestävää kehitystä eteenpäin organisaatiossanne sekä neuvoa muita työntekijöitä yritysvastuun kehitystyössä.

Jokaisessa yrityksessä, niin pienessä kuin suuressa, tulee olla osaajia, jotka pystyvät huomioimaan ja arvioimaan yrityksen sosiaalisia-, taloudellisia- ja ympäristövaikutuksia ja jotka pystyvät edistämään yritysvastuuta organisaatiossa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti.

“Koulutus on hyvin rakennettu ja jäsennelty, on sekä asiantuntevan kouluttajan opettamaa teoriaa mutta myös ryhmätyötä, mikä nostaa omaa osallistumista koulutukseen.

Koulutuksen sisältö

Yritysvastuu yrityksen menestystekijänä -koulutuksesta saat perustiedot kestävästä kehityksestä sekä siihen liittyvistä termeistä (vastuullisuus, yritysvastuu, yhteiskuntavastuu, ESG jne.).

Teoriatiedon lisäksi kuulet esimerkkejä eri organisaatioiden vastuullisuustoiminnasta ja opit selkeyttämään oman organisaatiosi vastuullisuustoimintaa.

yritysvastuu koulutus

Hyvän perustiedon pohjalle ryhdytään rakentamaan osallistujakohtaisia kestävän kehityksen edistämisprojekteja, jolloin teoria viedään heti käytäntöön.

 • Kestävän kehityksen termistö & kestävän kehityksen globaalit tavoitteet (Agenda 2030).
 • Organisaatiosi omat kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu niin esimiehille kuin työntekijöille. Koulutus toteutetaan ryhmämuotoisena ja yrityskohtaisena.

Kirjanpitolaki (1376/2016) edellyttää suuria yrityksiä raportoimaan yhteiskuntavastuustaan. Näiden yritysten velvollisuutena on raportoida vuosittain yhteiskuntavastuutoimenpiteidensä edistymisestä.

Suurilla yrityksillä tarkoitetaan tässä laissa yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, eli listayhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä, joiden henkilömäärä ylittää tilikauden aikana keskimäärin 500 henkeä. Lisäksi yhtiön liikevaihdon tulee olla yli 40 miljoonaa euroa tai taseen 20 miljoonaa euroa.

Myös pienempien yritysten kannattaa edistää vastuullisuustoimintaansa, sillä esimerkiksi FIBS ry:n Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen mukaan valtaosalle yrityksiä (84 %) vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty on nyt suurempi kuin sen varmistamiseen kuluvat resurssit. Yritysvastuu tuottaa siis yritykselle myös taloudellista hyötyä.

Tarvittavat ennakkotiedot

Koulutuksessa keskitytään kestävän kehityksen perusasioihin, joten aiempaa osaamista teemasta ei vaadita.

Kouluttaja

Kouluttajillamme on pitkä käytännön kokemus erityyppisistä työtehtävistä yritysvastuun parissa ja korostamme koulutuksissa käytännön kokemuksia kestävän kehityksen edistämisessä organisaatiossa.

Toteutus

Koulutus sisältää neljä vaihetta:

 • Yritysvastuuseen liittyvän ennakkotehtävän laadinta – kouluttaja ohjeistaa ennakkotehtävän.
 • Ensimmäinen koulutustapaaminen – teoriaopetus, yrityksen omien vastuullisuustavoitteiden avaaminen, osaamisen varmistaminen ja kehitysprojektin suunnittelu.
 • Yritysvastuuseen liittyvän kehitystyön toteuttaminen – kouluttaja ohjaa osallistujia tarpeen mukaan.
 • Toinen koulutustapaaminen – teorian kertaus, kehitystöiden esittely, todistusten jako.

Koulutus voidaan toteuttaa joustavasti yrityksellenne parhaiten sopivalla muotoa; etäopiskeluna verkon kautta, hybridinä (lähi- ja etäopetus samanaikaisesti) tai kokonaan lähiopetuksena. Koulutus sovitaan aina yrityskohtaisesti ja räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä, kuulemme mielellämme yrityksenne koulutustarpeista ja suunnittelemme juuri teille sopivan koulutuspaketin.

Ota yhteyttä

Tietoja

Lähiopetus

Yritysvastuu yrityksen menestystekijänä

Aiheet

 • Agenda 2030
 • Kestävä kehitys
 • SDG´s
 • Vastuullisuus
 • Yritystoiminnan kehittäminen
 • Yritysvastuu

Hinta

Maksullinen. Pyydä tarjous

Lisätietoja

PELAT

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213