koneturvallisuus-perusteet-koulutus

Koneturvallisuus – Perusteet

Koneiden ja laitteiden parissa työskentelevä, osallistu koulutukseen ja voit kohdata teollisuuden koneturvallisuushaasteet luottavaisin mielin.

Koneturvallisuuden edistäminen työpaikoilla

Koneturvallisuuskoulutuksesta saat perustiedot käytössä olevien ja uusien koneiden koneturvallisuudesta Suomessa. Saat vinkkejä siitä, mitä työpaikoilla tulisi tehdä koneturvallisuuden edistämiseksi sekä käytännön ohjeita konetapaturmien estämiseen.

Koulutuksessa käydään läpi, miten työnantaja saattaa päätyä uuden koneen valmistajaksi, jonka tulisi hoitaa koneelle tai koneyhdistelmälle itse CE-merkintä. Lisäksi käydään läpi käyttöasetuksen vaatimuksia työpaikoilla käytössä olevien koneiden osalta. Koulutuksessa käsitellään myös yleisellä tasolla koneiden modernisointeja.

koneturvallisuus-perusteet-koulutus

”Avaan aihetta käytännön kannalta: pyrin vastaamaan yleisellä tasolla siihen, mitä työpaikoilla tulee koneturvallisuuden edistämiseksi tehdä ja millaisia sudenkuoppia saattaa kohdata.”

– Kaisa Sotka, kouluttaja
koneturvallisuus-perusteet-koulutus

Koulutuksen sisältö

 • Uusi kone, myös koneyhdistelmän valmistajana toimiminen (konedirektiivi ja sen kansallisesti toimeenpaneva asetus, koneasetus 400/2008)
 • Käytössä olevat koneet työpaikalla (käyttöasetus 403/2008)
 • Koneriskinarvioinnin merkitys
 • Koneyhdistelmät
 • Koneiden turvallisena pitäminen koko elinkaaren ajan
 • Koneen dokumentit
 • Case esimerkkejä

Kone- ja käyttöasetus

Koulutuksen taustalla ovat valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta, ns. koneasetus (400/2008), sekä valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta, ns. käyttöasetus (403/2008). Koneasetus on EU:n konedirektiivin 2006/42/EY kansallisesti täytäntöön paneva asetus. Se sisältää mm. koneiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Kansallista koneasetusta ei pidä sekoittaa EU:n uuteen koneasetukseen, jonka soveltaminen alkaa tammikuussa 2027. Tässä koulutuksessa emme keskity uuden EU:n koneasetuksen sisältöön, mutta sivuamme aihetta. Käyttöasetuksessa puolestaan tulokulmana tässä koulutuksessa on käytössä olevien koneiden ja laitteiden turvallisuus.

Koneturvallisuuden haltuun ottamiseksi on oleellista ymmärtää kummankin asetuksen sisältöä. Koulutuksessa käsittelemme koneturvallisuutta käytännön näkökulmasta ja saat yleiskuvan siitä, miten työpaikoilla tulisi toimia ja mitä haasteita saattaa ilmetä. Aihetta lähestytään erityisesti sellaisten työpaikkojen näkökulmasta, joissa on työntekijöiden käytössä koneita ja laitteita.

Kohderyhmä 

Koulutuksessa keskitytään koneturvallisuuden perusasioihin, joten aiempaa osaamista teemasta ei vaadita. Koulutus on suunniteltu tukemaan sinua, olitpa sitten juuri aloittamassa työtä koneturvallisuuden parissa teollisuuden työpaikalla tai kaipaat kattavaa kertausta koneturvallisuuden perusteista.

Tämä koulutus ei korvaa työnantajan antamaa turvallisuusperehdytystä. Koulutus ei ole kohdennettu koneiden valmistajille ja suunnittelijoille, vaikka perustietojen kertaamista onkin hyvä aina välillä harrastaa.

Osallistuitko koneturvallisuuswebinaariin? Tässä koulutuksessa webinaarin aiheisiin paneudutaan syvällisemmin ja niitä käsitellään laajemmin.

Koneiden ja laitteiden parissa työskentelevä, osallistu koulutukseen ja voit kohdata teollisuuden koneturvallisuushaasteet luottavaisin mielin!

Kouluttaja

Ramboll-koulutuksiin osallistumalla saat ensikäden tietoa suoraan alan asiantuntijalta. Kaikki Rambollin kouluttajat toimivat koulutustoimen ohessa myös koulutusteeman asiantuntijoina, työskentelevät tiiviisti yrityksissä konsultteina ja tuntevat käytännössä yritysten arjen haasteet.

Kaisa Sotkalla on pitkä käytännön kokemus muun muassa erityyppisistä työturvallisuuden työtehtävistä ja hän korostaa koulutuksissaan käytännön kokemuksia turvallisen työn suorittamisesta.

Hinta

320,00 € / osallistuja (0 alv) – koulutus laskutetaan koulutuksen jälkeen.

Mikäli ilmoittautuminen koulutukseen perutaan kolme (3) päivää ennen koulutuksen alkua tai tätä lähempänä koulutusajankohtaa, peruutetusta ilmoittautumisesta peritään 50 % koko koulutuksen hinnasta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkon kautta. Saat ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostiisi osallistumislinkin ja ohjeet verkkokoulutukseen osallistumiseen.

Koulutukseen osallistujalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone tai älypuhelin, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista.

Ilmoittautuminen 

Koneturvallisuus-koulutuksen seuraava toteutus on marraskuussa 2024. Älä missaa ilmoittautumisen alkamista, tilaa koulutuskutsut omaan sähköpostiisi!

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot, tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat Rambollin tietojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa.

Koulutus on verkkokoulutus. Osallistumislinkki koulutukseen toimitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutustilaisuuden ajankohtaa.

Tervetuloa!

Voimme räätälöidä koulutuksen yrityksenne tarpeita vastaavaksi. Ota yhteyttä!
koneturvallisuus-webinaari

Lataa webinaaritallenne: Koneturvallisuus

Webinaari toimii esimerkiksi hyvänä johdantona aiheeseen ennen koulutukseen osallistumista.

Tietoja

Verkkokoulutus

Koneturvallisuus – Perusteet

Aiheet

 • Käyttöasetus 403/2008
 • Koneasetus 400/2008
 • Konedirektiivi
 • Koneiden riskinarviointi
 • Koneturvallisuus
 • Koneyhdistelmät
 • Työturvallisuus

Hinta

320 €. Hinta per osallistuja (alv 0%)

Kouluttaja

SOTKA (1)

Kaisa Sotka

HSEQ johtava asiantuntija

Lisätietoja

PELAT

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213