prosessiteollisuuden turvallisuuden perusteet

Koneturvallisuuskoulutus

Vinkkejä koneturvallisuuden edistämiseksi työpaikoilla sekä käytännön ohjeita konetapaturmien estämiseen.

Koneturvallisuuskoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot käytössä olevien ja uusien koneiden koneturvallisuudesta Suomessa. Koulutus sisältää yleiskatsauksen käyttöasetuksesta ja koneasetuksesta. Lisäksi koulutuksesta saat vinkkejä siitä, mitä työpaikoilla tulisi tehdä koneturvallisuuden edistämiseksi sekä käytännön ohjeita konetapaturmien estämiseen.

Kone- ja käyttöasetus haltuun käytännön kannalta

Koulutuksen taustalla ovat valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta, ns. koneasetus (400/2008), sekä valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta, ns. käyttöasetus (403/2008). Koneasetus on EU:n konedirektiivin 2006/42/EY kansallisesti täytäntöön paneva asetus. Se sisältää mm. koneiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Käyttöasetuksessa puolestaan tulokulmana on käytössä olevien koneiden ja laitteiden turvallisuus.

Koneturvallisuuden haltuun ottamiseksi on oleellista ymmärtää kummankin asetuksen sisältöä. Koulutuksessa pyritään avaamaan aihetta käytännön kannalta: pyrimme vastaamaan yleisellä tasolla siihen, mitä työpaikoilla tulee tehdä ja millaisia sudenkuoppia saattaa kohdata. Aihetta lähestytään erityisesti sellaisten työpaikkojen näkökulmasta, joissa on työntekijöiden käytössä koneita ja laitteita.

“Mukavan tiivis paketti. Toimii erittäin hyvin ns. sisäänajona asiaan.”

Koulutuksen sisältö

  • Konedirektiivi ja sen kansallinen asetus koneasetus 400/2008
  • Käytössä olevat koneet (käyttöasetus 408/2008)
  • Mitä työpaikoilla siis pitäisi tehdä? 
  • Mitä yleensä jää tekemättä?
  • Case esimerkkejä

Perustietoa koneturvallisuudesta työpaikoilla

Koulutuksesta saat perustietoja kone- ja käyttöasetuksen sisällöstä, sekä käytännön vinkkejä siitä, mitä työpaikoilla kannattaa tehdä koneturvallisuuden parantamiseksi. Koneturvallisuuden parantamisella pyritään torjumaan koneisiin ja laitteisiin liittyviä työtapaturmia.  

Kohderyhmä

Koneturvallisuuskoulutus soveltuu esimiehille sekä mm. työsuojeluvaltuutetuille. Tämä koulutus ei korvaa työnantajan antamaa turvallisuusperehdytystä. Koulutus ei ole kohdennettu koneiden valmistajille ja suunnittelijoille, vaikka perustietojen kertaamista onkin hyvä aina välillä harrastaa.

Tarvittavat ennakkotiedot

Koulutuksessa keskitytään koneturvallisuuden perusasioihin, joten aiempaa osaamista teemasta ei vaadita.

Kouluttaja

Kaisa Sotkalla on pitkä käytännön kokemus muun muassa erityyppisistä työturvallisuuden työtehtävistä ja hän korostaa koulutuksissaan käytännön kokemuksia turvallisen työn suorittamisesta.

“Hyvä aihe ja hyvä puhuja. Selkeää ja ymmärrettävää monimutkaisesta aiheesta.”

Ilmoittautuminen 

Koneturvallisuuskoulutus on maksuton.

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot, tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat Rambollin tietojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa.

Webinaari toteutetaan etäopiskeluna verkon kautta. Koulutukseen osallistujalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone tai älypuhelin, jotta osallistuminen onnistuu käytännössä. Webinaari ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista.

Saat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi osallistumislinkin ja ohjeet webinaariin osallistumiseen. Webinaari alkaa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulethan siis ajoissa paikalle! Voit testata verkkoyhteyden sekä ohjelmiston toimivuuden 15 minuuttia ennen webinaaria.

Mikäli ilmoittautumista ei pysty tekemään, on webinaari täynnä.

Tervetuloa!

Voimme räätälöidä koulutuksen yrityksenne tarpeita vastaavaksi. Ota yhteyttä!

Tietoja

Webinaari

Koneturvallisuuskoulutus

Aiheet

  • Käyttöasetus
  • Koneturvallisuus

Hinta

Ilmainen

Ajankohta

Kouluttaja

SOTKA (1)

Kaisa Sotka

HSEQ johtava asiantuntija

Lisätietoja

PELAT

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213