vetytalouskoulutus

Vetytalouskoulutus – Talous

Suorita vetytalouskoulutus helposti työn ohessa verkko-opintoina ja sinulla on parempi mahdollisuus ottaa vastaan vetyboomin tuomia uusia työmahdollisuuksia.

Vetytalouskoulutus | Talous (toinen toteutus) | 12.9. – 10.10.2023

Hakuaika Talous-kurssille on päättynyt.

Katso vetytalouskoulutuksen koko koulutusohjelma.

Vetytalouskoulutuksen Talous-opintokokonaisuudessa opit ymmärtämään, miten haastavassa tilanteessa olevat energiamarkkinat kehittyisivät vetytalouden vaikutuksesta. Mitä maailmassa tulee muuttua, jotta vetytalous olisi mahdollinen osaratkaisu dekarbonisaatioon? Tule mukaan muuttamaan maailmaa hiilineutraalimmaksi!

Vetytalouskoulutus täydentää työssä olevien osaamista nykyajan energiamurroksen tärkeästä osasta: vetytaloudesta. Koulutuksessa perehdytään vetytalouden näkökulmasta energiamarkkinoihin, ympäristötalouteen sekä vihreään siirtymään.

Tämän Talous-opintokokonaisuuden jälkeen ymmärrät talouden muodostumisen vetytalouden arvoketjussa. Koulutukseen osallistuttuasi sinulla on parempi mahdollisuus ottaa vastaan vetyboomin tuomia uusia työmahdollisuuksia.

Koulutuksen sisältö

 • Energiamarkkinat, ympäristötalous sekä vihreä siirtymä vetytalouden näkökulmasta.
 • Energiamarkkinoiden karkea nykytila sekä muutokset vetytalouden vaikutuksesta.
 • Vetytalouden arvoketju, joka tulee muodostamaan merkittävän osan kokonaistaloudesta lähitulevaisuudessa.
 • Kehitystehtävä tuo aidon vetyprojektin talouden ulottuvillesi. 
vetytalouskoulutus

Ympäristötalous on suuri ajuri ohjaamassa tulevaisuuden yhteiskuntaa ja energiantuotannon kehitystä. Näkyvissä on useita haasteita, joihin vetytalous on merkittävä ratkaisun osa. Tässä koulutuksessa vedetään yhteen tulevaisuudenkuva perustuen muutoksiin energiamarkkinoissa ja ympäristötaloudessa.

Vihreä siirtymä koostuu vetytaloudessa energiamarkkinoiden sekä ympäristötalouden muutoksesta. Vedyn arvoketju havainnollistaa käytännön tapahtumia alalla. Vedyn arvoketjuun tutustutaan koulutuksessa.

“Aitoon vetyprojektiin liittyvä kehitystehtävä mahdollistaa teoriatiedon viemisen käytäntöön nopeasti jo koulutuksen aikana.

Kohderyhmä

Vetytalouskoulutus on suunnattu työelämässä oleville henkilöille. Koulutus on aikuisten täydennyskoulutusta, josta saa koulutustodistuksen. Koulutus ei ole tutkintotavoitteinen. Koulutus on kohdennettu Suomen kansalaisille ja koulutuskielenä on suomi.

Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää luentojen joko livenä kuuntelemista tai tallenteen katselemista sekä kehitystehtävän suorittamista.

Suomesta löytyy resursseja uusiutuvan sähkön tuotantoon, vahva sähkön kantaverkko, osaavaa työvoimaa sekä useita yrityksiä toimimaan osana vetytalouden arvoketjua. Osaavan työvoiman säilyttämiseksi on huomioitava koulutustarpeiden kehittyminen. Tällä koulutuksella vastataan tulevaisuuden vetyalan osaamistarpeisiin.

Tarvittavat ennakkotiedot

Aiempaa osaamista aiheesta ei vaadita.

Vetytalouskoulutuksen opinnot voi suorittaa helposti työn ohessa

 • Koulutus ei maksa mitään.
 • Yhden 5 pisteen opintokokonaisuuden toteutusaika on noin 2,5 kuukautta.
 • 5 opintopisteen kokonaisuus (tässä: Talous-opintokokonaisuus) sisältää Teams-livekoulutusta puolen päivän mittaisina osioina enintään kaksi kertaa kuukaudessa.
 • Teams-liveopetuksen lisäksi opintoja suoritetaan itsenäisesti Rambollin verkko-oppimisympäristössä.
 • Teams-tallenteet ovat opiskelijoiden käytettävissä verkko-oppimisympäristössä koko koulutuksen ajan.
 • Myös tehtävät ja tehtävän palautukset toteutetaan verkossa.
 • Opetuskieli on suomi.

Talous-opintokokonaisuuden Teams-livekoulutuspäivät syksyllä 2023 ovat:

 • 12.9. klo 14-16.30
 • 19.9. klo 14-16.30
 • 26.9. klo 14-16.30
 • 3.10. klo 14-16.30

Kouluttajat

 • Jaakko Takalalla on noin 15 vuoden kokemus energia-alalta. Parhaillaan hän toimii projektipäällikkönä 200MW kokoluokan vetyä metaaniksi jalostavan laitoksen esisuunnittelussa ja on tehnyt useita selvityksiä laiva- ja raskaanliikenteen vaihtoehtoisista polttoaineista. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus teollisuuden johtamisjärjestelmien suunnittelusta sekä operational excellence projekteista (useita käyttö, kunnossapito sekä omaisuudenhallinnan diagnostiikkoja ja uudelleensuunnitteluja). Operational excellence projektit sisältävät myös yrityskauppojen kohteiden johdon liiketoimintasuunnitelmien arviointeja sekä sparrausta. Jaakolla on myös kokemusta regulaation noudattamisesta sähkömarkkinaosapuolen näkökulmasta sekä käytännön kokemusta energiayrityksen taseselvityksestä sekä suunnittelusta ja tasehallinnasta.
 • Jouni Kivirinteellä on yli 15 vuoden kokemus energia-alalta ja siihen liittyvästä liiketoimintaympäristöstä. Pelkästään energia-alalta hänelle on kertynyt osaamista tuotannosta ja jakelusta, liiketoiminnan kehittämisestä B2B-myynnin asiakkuudenhallintaan ja sidosryhmävaikuttamiseen. Pitkän yli 30 vuotisen työuransa aikana Jouni on rakentanut laajaa ja syvällistä osaamista eri teknologioista erilaisissa liiketoimintaympäristöissä esimiestason ja johtavan asiantuntijan tehtävissä. Jouni on kehitysorientoitunut visionääri, jolle vastuunotto ja asioiden eteenpäin vieminen ovat luontaisia ominaisuuksia . Luova ajattelu ja verkostoituminen ovat hänen muita vahvuuksiaan. Hänellä on laaja ammatillinen verkosto, jolla on erinomaiset ihmissuhdetaidot. Jouni on kokenut esiintyjä ja hänen tapansa esittää asioita on erinomainen.

Ilmoittaudu tässä Talous-opintokokonaisuuteen

Haku alkaa 29.5.2023. Hakuaika päättyy 20.8.2023.

Vetytalouskoulutuksen hyötyjä

 • Koulutus mahdollistaa verkostoitumisen muiden vetytaloudesta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa.
 • Saat Rambollin koulutustodistuksen suoritetuista koulutuksista.
 • Koulutusta voidaan hyödyntää muiden opintojen hyväksiluvuissa.

Koko koulutusohjelma

Rambollin vetytalouskoulutuksen opintokokonaisuudet ovat:

 • Talous | 4/ 2023 & 9/ 2023
 • Politiikka | Alkaa 8/ 2023
 • Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) | Alkaa 10/ 2023
 • Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö (CCU) | Alkaa 1/ 2024
 • Power-to-Liquid ja Power-to-X | Alkaa 3/ 2024
 • Jalostusprosessit | Alkaa 5/ 2024

Tietoja

Verkkokoulutus

Vetytalouskoulutus – Talous

Aiheet

 • Energiantuotanto
 • Vetytalous
 • Vihreä siirtymä
 • Ympäristötalous

Hinta

Ilmainen

Ajankohta

Kouluttajat

JAATA

Jaakko Takala

Leading Specialist
JOKIV

Jouni Kivirinne

Leading Specialist

Lisätietoja

mirahelve

Mira Helve

Vetytalouskoulutusohjelman projektipäällikkö
PELAT

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213