vetytalouskoulutus-politiikka

Vetytalouskoulutus – Politiikka

Suorita vetytalouskoulutus helposti työn ohessa verkko-opintoina ja sinulla on parempi mahdollisuus ottaa vastaan vetyboomin tuomia uusia työmahdollisuuksia.

Vetytalouskoulutus | Politiikka | 16.8. – 1.10.2023

Hakuaika Politiikka-kurssille on päättynyt.

Katso vetytalouskoulutuksen koko koulutusohjelma.

Vetytalouskoulutuksen Politiikka-kurssilla perehdyt vetytalouden politiikan näkökulmasta ympäristöpolitiikkaan ja vihreään siirtymään. Tämän Politiikka-kurssin jälkeen sinulle on muodostunut iso kuva siitä, miten valtio-/ maanosatasolla vetytalouden kehitykseen pyritään politiikassa vaikuttamaan.

Vetytalouskoulutus täydentää työssä olevien osaamista nykyajan energiamurroksen tärkeästä osasta: vetytaloudesta. Vetytalouskoulutuksen Politiikka-kurssille osallistuttuasi osaat havainnoida mahdollisuuksia liiketoimintaan vetytaloudessa ja ymmärrät ympäristöpolitiikan vaikutuksista omaan työelämääsi.

Koulutuksen sisältö

 • Vetyyn liittyvät poliittiset päätökset energia-alalla kuten vetystrategiat, rahoitus ja tukitoimet ja ympäristö- ja ilmastopolitiikka.
 • Standardit ja säännöt vetyteknologian kentällä kuten turvallisuusstandardit, ympäristöstandardit ja laatustandardit.
 • Mitä on EU-taksonomia ja miten vety näkyy EU-taksonomiassa?
 • Kehitystehtävä kokoaa kurssin teoriaopinnot käytäntöön, mikä tukee oppimista ja kehittää arjen työelämävalmiuksia.
vetytalouskoulutus-politiikka

Vetyyn liittyvä politiikka pyrkii edistämään vihreän vedyn käyttöä ja tuotantoa, mikä on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja uusiutuvan energian käyttöön siirtymistä. Tietyt poliittiset päätökset ovat avainasemassa vetyteknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa, ja niillä on merkittävä vaikutus vetyalalle ja uusiutuvan energian kehitykseen.

Tällä kurssilla sisäistät syyt, miksi vetytalous on merkittävä asia niin ihmiskunnalle kuin taloudelle sekä sen seuraukset eli politisoinnin teeman ympärillä.

“Osallistuminen on tehty hyvin joustavaksi työn ohella suoritettavaksi.”

Kohderyhmä

Vetytalouskoulutus on suunnattu työelämässä oleville henkilöille. Koulutus on aikuisten täydennyskoulutusta, josta saa koulutustodistuksen. Koulutus ei ole tutkintotavoitteinen. Koulutus on kohdennettu Suomen kansalaisille ja koulutuskielenä on suomi.

Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää luentojen joko livenä kuuntelemista tai tallenteen katselemista sekä kehitystehtävän suorittamista.

Suomesta löytyy resursseja uusiutuvan sähkön tuotantoon, vahva sähkön kantaverkko, osaavaa työvoimaa sekä useita yrityksiä toimimaan osana vetytalouden arvoketjua. Osaavan työvoiman säilyttämiseksi on huomioitava koulutustarpeiden kehittyminen. Tällä koulutuksella vastataan tulevaisuuden vetyalan osaamistarpeisiin.

Tarvittavat ennakkotiedot

Aiempaa osaamista aiheesta ei vaadita.

Vetytalouskoulutuksen opinnot voi suorittaa helposti työn ohessa

 • Koulutus ei maksa mitään.
 • Yhden 5 pisteen opintokokonaisuuden toteutusaika on noin 2,5 kuukautta.
 • 5 opintopisteen kokonaisuus (tässä: Politiikka-opintokokonaisuus) sisältää Teams-livekoulutusta puolen päivän mittaisina osioina enintään kaksi kertaa kuukaudessa.
 • Teams-liveopetuksen lisäksi opintoja suoritetaan itsenäisesti Rambollin verkko-oppimisympäristössä.
 • Teams-tallenteet ovat opiskelijoiden käytettävissä verkko-oppimisympäristössä koko koulutuksen ajan.
 • Myös tehtävät ja tehtävän palautukset toteutetaan verkossa.
 • Opetuskieli on suomi.

Politiikka-opintokokonaisuuden Teams-livekoulutuspäivät vuonna 2023 ovat:

 • 16.8. klo 14-17
 • 23.8. klo 14-17
 • 6.9. klo 14-17
 • 13.9. klo 14-16
vetytalous-koulutuspolku

Kouluttajat

 • Jaakko Takalalla on noin 15 vuoden kokemus energia-alalta. Parhaillaan hän toimii projektipäällikkönä 200MW kokoluokan vetyä metaaniksi jalostavan laitoksen esisuunnittelussa ja on tehnyt useita selvityksiä laiva- ja raskaanliikenteen vaihtoehtoisista polttoaineista. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus teollisuuden johtamisjärjestelmien suunnittelusta sekä operational excellence projekteista (useita käyttö, kunnossapito sekä omaisuudenhallinnan diagnostiikkoja ja uudelleensuunnitteluja). Operational excellence projektit sisältävät myös yrityskauppojen kohteiden johdon liiketoimintasuunnitelmien arviointeja sekä sparrausta. Jaakolla on myös kokemusta regulaation noudattamisesta sähkömarkkinaosapuolen näkökulmasta sekä käytännön kokemusta energiayrityksen taseselvityksestä sekä suunnittelusta ja tasehallinnasta.
 • Jouni Kivirinteellä on yli 15 vuoden kokemus energia-alalta ja siihen liittyvästä liiketoimintaympäristöstä. Pelkästään energia-alalta hänelle on kertynyt osaamista tuotannosta ja jakelusta, liiketoiminnan kehittämisestä B2B-myynnin asiakkuudenhallintaan ja sidosryhmävaikuttamiseen. Pitkän yli 30 vuotisen työuransa aikana Jouni on rakentanut laajaa ja syvällistä osaamista eri teknologioista erilaisissa liiketoimintaympäristöissä esimiestason ja johtavan asiantuntijan tehtävissä. Jouni on kehitysorientoitunut visionääri, jolle vastuunotto ja asioiden eteenpäin vieminen ovat luontaisia ominaisuuksia . Luova ajattelu ja verkostoituminen ovat hänen muita vahvuuksiaan. Hänellä on laaja ammatillinen verkosto, jolla on erinomaiset ihmissuhdetaidot. Jouni on kokenut esiintyjä ja hänen tapansa esittää asioita on erinomainen.
 • Julia Brunfeldt on ympäristö- ja energiatekniikan diplomi-insinööri, joka on työskennellyt viimeiset 7 vuotta vastuullisuuden ja ilmastoasioiden parissa. Hän on kerännyt kokemusta sekä konsulttina että suomalaisen listatun yrityksen omana asiantuntijana. Julia on työskennellyt esimerkiksi vastuullisuustietojen varmentamisen, päästölaskennan ja vastuullisuusraportoinnin kehittämisen parissa ja hänellä on kokemusta Kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja EU-taksonomian konsultoinnista. Julian mielestä kunnianhimoisella vastuullisuustyöllä, vihreällä rahoituksella, kovalla insinööriosaamisella ja politiikalla on kaikilla paikkansa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.
 • Siiri Lampela on ympäristö- ja energiatekniikan diplomi-insinööri opiskelija, joka parhaillaan työstää Suomen pitkän aikavälin sähkömarkkinamallinnukseen liittyvää diplomityötä, johon keskeisesti liittyy vetytalous, ympäristöpolitiikka ja vihreä siirtymä. Hän on kerryttänyt poikkitieteellistä ymmärrystä energiamurroksesta ja -alasta opintojen ja työtehtävien kautta. Hänellä on taustaa voimalaitosten ja laivojen hukkalämpöjen hyödyntämisen esisuunnittelusta ja B2B-myynnin tukemista. Yksi hänen vahvuuksistaan on tuoreus konsulttialalla, mikä mahdollistaa asioiden haastamisen ja tarkastelun eri näkökulmista. 

Ilmoittaudu tässä Politiikka-kurssille

Haku alkaa 29.5.2023. Hakuaika päättyy 30.7.2023.

Vetytalouskoulutuksen hyötyjä

 • Koulutus mahdollistaa verkostoitumisen muiden vetytaloudesta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa.
 • Saat Rambollin koulutustodistuksen suoritetuista koulutuksista.
 • Koulutusta voidaan hyödyntää muiden opintojen hyväksiluvuissa.

Koko koulutusohjelma

Rambollin vetytalouskoulutuksen opintokokonaisuudet ovat:

 • Talous | 4/ 2023
 • Politiikka | 8/ 2023
 • Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) | 10/ 2023
 • Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö (CCU) | 1/ 2024
 • Power-to-Liquid ja Power-to-X | 3/ 2024
 • Jalostusprosessit | 5/ 2024

Tietoja

Verkkokoulutus

Vetytalouskoulutus – Politiikka

Aiheet

 • Energiantuotanto
 • Vetytalous
 • Vihreä siirtymä
 • Ympäristötalous

Hinta

Ilmainen

Ajankohta

Kouluttajat

JAATA

Jaakko Takala

Leading Specialist
JOKIV

Jouni Kivirinne

Leading Specialist
JUBRU

Julia Brunfeldt

Associated Manager
siirilampela

Siiri Lampela

Trainee at Energy Systems

Lisätietoja

mirahelve

Mira Helve

Vetytalouskoulutusohjelman projektipäällikkö
PELAT

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213