Hydrogen project

Vetytalouskoulutus – P2X & P2L

Suorita vetytalouskoulutus helposti työn ohessa verkko-opintoina ja sinulla on parempi mahdollisuus ottaa vastaan vetyboomin tuomia uusia työmahdollisuuksia.

Vetytalouskoulutus | P2X & P2L (Power-to-X & Power-to-Liquid) | 27.3. – 19.5.2024

Katso vetytalouskoulutuksen koko koulutusohjelma.

Power-to-X (P2X) ja Power-to-Liquid (P2L) tarkoittavat teknologioita, joissa sähköenergiaa käytetään muiden energiamuotojen valmistukseen. Vetytalouskoulutuksen P2X & P2L -kurssilla saat käsityksen vihreän vedyn tuotantoprosesseista, markkinapotentiaalista ja teknologioista, jotka mahdollistavat puhtaamman ja vihreämmän tulevaisuuden.

Kurssin aikana opit ymmärtämään P2X:n keskeisen roolin energiamarkkinoilla ja miten erilaiset teknologiat ja sovellukset, kuten vedyn käyttö energiavarastona ja polttoaineena, sekä sen sovellukset teollisuudessa ja liikenteessä, voivat mullistaa energiasektorin. Koulutuksen aikana ymmärrät myös, miten EU:n uusiutuvan energian direktiivi (REDIII) ja muut regulaatiot ohjaavat vihreän vedyn tuotantoa.

”Napakka kokonaisuus jota oli helppo seurata. Interaktiiviset kysymykset ja kouluttajien kommentointi niihin liittyen oli oikein hyvä juttu.”

– Osallistujapalaute, Vetytalouskoulutus CCS-kurssi

Koulutuksen sisältö

1. P2X yleiskatsaus

Opit, miksi P2X on kiinnostava ilmastonmuutoksen hillinnässä ja miten se mahdollistaa uusiutuvan energian käytön laajentamisen muuntamalla sähkön kemialliseksi energiaksi, kuten vedyksi tai synteettisiksi polttoaineiksi. Tutustumme P2X-arvoketjun vaiheisiin, eri teknologisiin reitteihin, markkinan nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin, keskeisiin toimijoihin ja projekteihin, sekä haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita P2X-ratkaisut tuovat mukanaan. Kurssi valaisee myös P2X-teknologioiden taloudellisuutta ja liiketoimintamalleja.

2. P2X sovellukset ja teknologiat

Perehdymme sovelluksiin ja teknologioihin, jotka keskittyvät uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja muuntamiseen eri muotoihin, kuten vedyn käyttöön energiavarastona ja polttoaineena. Käsittelemme näiden polttoaineiden valmistusta vedystä ja tutkimme niiden todennäköisimpiä käyttökohteita. Lisäksi tutustumme eri sovellusten ja reittien tekno-ekonomiseen arviointiin.

3. Vihreän vedyn tuotanto ja siihen liittyvä regulaatio

Syvennymme vedyntuotantoon elektrolyysiteknologioiden avulla, alkaen veden elektrolyysin toimintaperiaatteesta ja edeten yleisimpiin veden elektrolyysiteknologioihin ja vetylaitoksen keskeisiin komponentteihin. Opi myös vedyn ja sähköpolttoaineiden regulaatiosta, tutustuen uusiutuvan vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoon liittyviin kriteereihin, kuten EU:n regulaatioon REDIII ja delegoituihin asetuksiin. Pohdimme kriteerejä, jotka koskevat uusiutuvista lähteistä peräisin olevien nestemäisten ja kaasumaisten biopolttoaineiden, biokaasujen sekä uusiutuvan sähkön tuotantoa (RFNBO).

Kohderyhmä

Vetytalouskoulutus on suunnattu työelämässä oleville henkilöille. Koulutus on aikuisten täydennyskoulutusta, josta saa koulutustodistuksen. Koulutus ei ole tutkintotavoitteinen. Koulutus on kohdennettu Suomen kansalaisille ja koulutuskielenä on suomi.

Aiempaa osaamista aiheesta ei vaadita.

Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää luentojen joko livenä kuuntelemista tai tallenteen katselemista sekä kehitystehtävän suorittamista.

Suomesta löytyy resursseja uusiutuvan sähkön tuotantoon, vahva sähkön kantaverkko, osaavaa työvoimaa sekä useita yrityksiä toimimaan osana vetytalouden arvoketjua. Osaavan työvoiman säilyttämiseksi on huomioitava koulutustarpeiden kehittyminen. Tällä koulutuksella vastataan tulevaisuuden vetyalan osaamistarpeisiin.

”Kurssi antoi juuri sen mitä lupasi. Opetetut asiat vastasivat kurssisisältöä, opetustehtävät ohjasivat syventymään omatoimisesti oleellisimpiin asioihin ja kurssilla työskentely oli nauhoitettujen luentojen ja joustavien aikataulujen ansioista erittäin helppoa integroida työelämän kanssa.”

– Osallistujapalaute, Vetytalouskoulutus CCS-kurssi

Vetytalouskoulutuksen opinnot voi suorittaa helposti työn ohessa

 • Koulutus ei maksa mitään.
 • Yhden 5 pisteen opintokokonaisuuden toteutusaika on noin 2,5 kuukautta.
 • 5 opintopisteen kokonaisuus (tässä: P2X & P2L -opintokokonaisuus) sisältää kolme luentokokonaisuutta.
 • Teams-liveopetuksen lisäksi opintoja suoritetaan itsenäisesti Rambollin verkko-oppimisympäristössä.
 • Teams-tallenteet ovat opiskelijoiden käytettävissä verkko-oppimisympäristössä koko koulutuksen ajan.
 • Myös tehtävät ja tehtävän palautukset toteutetaan verkossa.
 • Opetuskieli on suomi.

P2X & P2L -kurssin aikataulu

Teams-livekoulutuspäivät vuonna 2024 ovat:

 • 27.3.2024 klo 14-16.30, orientaatio ja 1. luento
 • 3.4.2024 klo 14-16.30, 2. luento
 • 17.4.2024 klo 14-16.30, 3. luento

Muita päivämääriä:

 • 24.4.2024: Kehitystehtävän ohjaustunti (vapaaehtoinen) klo 14-15
 • 5.5.2024: Kehitystehtävän DL
vetytalous-koulutuspolku

Kouluttajat

 • Janne Kärki työskentelee VTT:llä Teollisuuden energia ja vety -tutkimusalueella tiimipäällikkönä. Hän on työskennellyt projektipäällikkönä ja työpakettien vetäjänä lukuisissa tutkimusprojekteissa, jotka ovat keskittyneet bioenergiaan, hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja hyötykäyttöön sekä Power-to-X -teknologioihin. Hänellä on diplomi-insinöörin koulutus energiatekniikan alalta, jonka parissa hän on toiminut yli kaksikymmentä vuotta.
 • Miia Nevander (DI) työskentelee tutkijana VTT:llä tulevaisuuden energia- ja prosessikonsepteja tarkastelevassa tiimissä. Aloitettuaan VTT:llä vuonna 2020, hänen työnsä on keskittynyt pääosin uusien konseptien analysoimiseen, teknoekonomisiin tarkasteluihin (TEA) ja prosessimallinnukseen, erityisesti hiilidioksidin talteenotto- ja hyötykäyttökonsepteihin (CCU) liittyen. Hän on myös perehtynyt vedyn arvoketjuihin. Energiatekniikan diplomi-insinöörinä ja aiempien töidensä kautta hänellä on myös osaamista uusiutuvan energian ja voimalaitosprosessien osalta.
 • Marjut Suomalainen (DI) on VTT:llä työskentelevä kemiantekniikasta valmistunut erikoistutkija, joka on vuodesta 2011 keskittynyt päätoimisesti konseptitarkasteluihin, prosessimallinnukseen sekä teknis-taloudellisten arviointien tekemiseen. Merkittävä osa tarkasteluista on liittynyt hiilidioksidin talteenottoon, hiilidioksidin käyttömahdollisuuksiin (CCU), polttokennoihin ja elektrolyysereihin, vedyn arvoketjuihin sekä sähköpolttoaineisiin ja muihin Power-To-X ratkaisuihin.
 • Aleksandra Saarikoski työskentelee tutkijana vety- ja polttokennosovellusten parissa VTT:llä. Hänen pääosaamisalueensa on vedyn regulaatio sekä vedyn käyttö raskaassa liikenteessä. Tämän lisäksi hän työskentelee projekteissa, jotka käsittelevät Power-to-X prosesseja sekä erilaisia elektrolyysi- ja polttokennosovelluksia. Energiatekniikan diplomi-insinöörinä Aleksandralla on laaja tietämys uusiutuvan energian käytöstä sekä energiatekniikan prosesseista.
 • Mikko Lappalainen työskentelee VTT:llä tutkijana teollisuuden hiilineutraaleja ratkaisuja kehittävässä tiimissä. Pääasiassa hänen työhönsä on kuulunut uusiutuvan vedyn tuotantoon liittyvä selvitystyö, sekä kokeellinen toiminta veden elektrolyysiteknologioiden parissa. Energiatekniikan diplomi-insinöörin taustalla hän on myös tehnyt töitä laajasti energiateollisuuden prosessien ja mittausten parissa.

Ilmoittaudu tässä P2X & P2L -kurssille

Haku alkaa 19.2.2024 klo 8.00. Hakuaika päättyy 17.3.2024.

Kurssille otetaan mukaan 115 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Vetytalouskoulutuksen hyötyjä

 • Koulutus mahdollistaa verkostoitumisen muiden vetytaloudesta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa.
 • Saat Rambollin koulutustodistuksen suoritetuista koulutuksista.
 • Koulutusta voidaan hyödyntää muiden opintojen hyväksiluvuissa.

Koko koulutusohjelma

Rambollin vetytalouskoulutuksen opintokokonaisuudet ovat:

 • Talous | 4/ 2023 & 9/ 2023
 • Politiikka | 8/ 2023
 • Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) | 10/ 2023
 • Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö (CCU) | 1/ 2024
 • Power-to-Liquid ja Power-to-X | Alkaa 3/ 2024
 • Jalostusprosessit | Alkaa 5/ 2024

Tietoja

Verkkokoulutus

Vetytalouskoulutus – P2X & P2L

Aiheet

 • Energiantuotanto
 • Vetytalous
 • Vihreä siirtymä
 • Ympäristötalous

Hinta

Ilmainen

Ajankohta

Kouluttajat

Ka_rki_Janne_0970_face2

Janne Kärki

Research Team Leader, Carbon-efficient industry
miia-nevander-vtt

Miia Nevander

Research Scientist, Future energy and process concepts
marjut-suom-vtt

Marjut Suomalainen

Senior Scientist, Future energy and process concepts
Saarikoski_Aleksandra-resize

Aleksandra Saarikoski

Research Scientist
Lappalainen_Mikko_resize

Mikko Lappalainen

Research Scientist, Carbon-efficient industry

Lisätietoja

mirahelve

Mira Helve

Vetytalouskoulutusohjelman projektipäällikkö
PELAT

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213