vetytalous-hiilidioksidin-talteenotto-ja-varastointi

Vetytalouskoulutus – Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS)

Suorita vetytalouskoulutus helposti työn ohessa verkko-opintoina ja sinulla on parempi mahdollisuus ottaa vastaan vetyboomin tuomia uusia työmahdollisuuksia.

Vetytalouskoulutus | Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) | 5.10. – 26.11.2023

Hakuaika CCS-kurssille on päättynyt.

Katso vetytalouskoulutuksen koko koulutusohjelma.

Vetytalouskoulutuksen CCS-kurssilla opit, miten hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia voidaan hyödyntää osana ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja saat syvällisen ymmärryksen arvoketjun eri vaiheista. Saat käytännön näkökulmia CCS-järjestelmän toimintaan ja opit innovatiivisia tekniikoita, jotka hallitsemalla voit työelämässä olla edistämässä kestävää energiantuotantoa.

Perehdyt talteenoton pääteknologiatyyppeihin. Opit talteenottoteknologian valintaan liittyvät tekijät; toimintaperiaatteet, sovelluskohteet, rajoitteet jne.

Lisäksi saat näkökulmia teknologioiden kehitykseen; Millä osa-alueilla suurin kehityspotentiaali? Löytyykö voittajateknologia vai onko markkinoilla useita ratkaisuja?

Logistiikkaan ja varastointiin liittyen syvennät tietämystäsi hiilidioksidin talteenoton jälkeisestä vaiheesta. Opit hiilidioksidin kuljetusmenetelmiä, varastointitekniikoita ja turvallisuusprotokollia ja ymmärrät, miten varmistetaan hiilidioksidin tehokas ja luotettava kuljetus ja varastointi osana kestävää energiantuotantoa.

vetytalous-hiilidioksidin-talteenotto-ja-varastointi

“Vetytalouskoulutuksen avulla pystyn kehittämään taitojani ja laajentamaan verkostoani asiantuntijoiden kanssa, jotka jakavat saman intohimon tähän alaan.”

Koulutuksen sisältö

CCS yleiskatsaus

 • Tärkeät käsitteet kuten CCS, BECCS, DACCS, EOR + havainnollistavat hiilitaseet.
 • Arvoketjun kokonaiskuva, eri vaiheet ja kustannukset.
 • Suurimmat haasteet, esteet ja väärinkäsitykset.

CO2 talteenotto

 • Talteenoton pääteknologiatyypit & talteenottoteknologian valinta.
 • Otollisimmat CO2-lähteet.
 • Jälkikäsittely, puhdistus, komprimointi.

Logistiikka ja varastointi

 • Eri kuljetusmenetelmät ja varastointitekniikat.
 • Varastointikapasiteetti Suomessa & globaalisti.
 • Jaetun infran rooli vetytalouden ja hiilidioksidin talteenoton edistämiseksi.

Oppilas luo oman CCS case studyn, jota selvittää kurssin aikana. Kehitystehtävä kokoaa kurssin teoriaopinnot käytäntöön, mikä tukee oppimista ja kehittää arjen työelämävalmiuksia.

“Osallistuminen on tehty hyvin joustavaksi työn ohella suoritettavaksi.”

Kohderyhmä

Vetytalouskoulutus on suunnattu työelämässä oleville henkilöille. Koulutus on aikuisten täydennyskoulutusta, josta saa koulutustodistuksen. Koulutus ei ole tutkintotavoitteinen. Koulutus on kohdennettu Suomen kansalaisille ja koulutuskielenä on suomi.

Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää luentojen joko livenä kuuntelemista tai tallenteen katselemista sekä kehitystehtävän suorittamista.

Suomesta löytyy resursseja uusiutuvan sähkön tuotantoon, vahva sähkön kantaverkko, osaavaa työvoimaa sekä useita yrityksiä toimimaan osana vetytalouden arvoketjua. Osaavan työvoiman säilyttämiseksi on huomioitava koulutustarpeiden kehittyminen. Tällä koulutuksella vastataan tulevaisuuden vetyalan osaamistarpeisiin.

Tarvittavat ennakkotiedot

Aiempaa osaamista aiheesta ei vaadita.

Vetytalouskoulutuksen opinnot voi suorittaa helposti työn ohessa

 • Koulutus ei maksa mitään.
 • Yhden 5 pisteen opintokokonaisuuden toteutusaika on noin 2,5 kuukautta.
 • 5 opintopisteen kokonaisuus (tässä: CCS-opintokokonaisuus) sisältää Teams-livekoulutusta puolen päivän mittaisina osioina enintään kaksi kertaa kuukaudessa.
 • Teams-liveopetuksen lisäksi opintoja suoritetaan itsenäisesti Rambollin verkko-oppimisympäristössä.
 • Teams-tallenteet ovat opiskelijoiden käytettävissä verkko-oppimisympäristössä koko koulutuksen ajan.
 • Myös tehtävät ja tehtävän palautukset toteutetaan verkossa.
 • Opetuskieli on suomi.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi -opintokokonaisuuden Teams-livekoulutuspäivät vuonna 2023 ovat:

 • 5.10.
 • 12.10.
 • 1.11.
 • 9.11.
vetytalous-koulutuspolku

Kouluttajat

 • Janne Kärki työskentelee VTT:llä Teollisuuden energia ja vety -tutkimusalueella tiimipäällikkönä. Hän on työskennellyt projektipäällikkönä ja työpakettien vetäjänä lukuisissa tutkimusprojekteissa, jotka ovat keskittyneet bioenergiaan, hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja hyötykäyttöön sekä Power-to-X -teknologioihin. Hänellä on diplomi-insinöörin koulutus energiatekniikan alalta, jonka parissa hän on toiminut yli kaksikymmentä vuotta.
 • Onni Linjala on toiminut kolme vuotta tutkijana VTT:llä, jossa hän on ollut mukana kehittämässä CCUS, Power-to-X ja vetytalouden konsepteja. Päätutkimusaiheenaan hän on kartoittanut kehitteillä olevia teknologioita hiilidioksidin talteenottoon ja tarkastellut niiden soveltuvuutta erilaisiin teollisiin päästölähteisiin. Lisäksi hän on tehnyt selvityksiä liittyen hiilidioksidin hyötykäyttöön ja vedyn logistiikkaan. Energiatekniikan diplomi-insinöörinä hänellä on myös vahva tausta energianmuuntoprosesseista, voimalaitostekniikasta ja uusiutuvan energian teknologiasta.
 • Lauri Kujanpää, (DI), on kestävästä päätöksenteosta ja politiikasta kiinnostunut energiakonseptien tutkija ja tutkimustiimin vetäjä. Hän on työskennellyt VTT:llä vuodesta 2008, keskittyen erityisesti hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön, varastointiin ja poistoon. Hänellä on pitkä kokemus taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset yhdistävästä monikriteeripäätöksenteossa erityisesti kiertotalouden alalla. Hänen johtamansa uusien energia- ja prosessikonseptien tutkimustiimi keskittyy teollisuuden vähähiiliseen siirtymään.

Ilmoittaudu tässä Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi -kurssille

Haku alkaa 31.7.2023. Hakuaika päättyy 17.9.2023.

Vetytalouskoulutuksen hyötyjä

 • Koulutus mahdollistaa verkostoitumisen muiden vetytaloudesta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa.
 • Saat Rambollin koulutustodistuksen suoritetuista koulutuksista.
 • Koulutusta voidaan hyödyntää muiden opintojen hyväksiluvuissa.

Koko koulutusohjelma

Rambollin vetytalouskoulutuksen opintokokonaisuudet ovat:

 • Talous | 4/ 2023
 • Politiikka | 8/ 2023
 • Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) | 10/ 2023
 • Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö (CCU) | 1/ 2024
 • Power-to-Liquid ja Power-to-X | 3/ 2024
 • Jalostusprosessit | 5/ 2024

Tietoja

Verkkokoulutus

Vetytalouskoulutus – Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS)

Aiheet

 • Energiantuotanto
 • Vetytalous
 • Vihreä siirtymä
 • Ympäristötalous

Hinta

Ilmainen

Ajankohta

Kouluttajat

Ka_rki_Janne_0970_face2

Janne Kärki

Research Team Leader, Carbon-efficient industry
onni_profilepic_highres

Onni Linjala

Research Scientist, Carbon-efficient industry
lauri-kujanpaa

Lauri Kujanpää

Research Team Leader, Future energy and process concepts

Lisätietoja

mirahelve

Mira Helve

Vetytalouskoulutusohjelman projektipäällikkö
PELAT

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213