vetytalous-ccu-hiilidioksidin-talteenotto-ja-hyötykäyttö

Vetytalouskoulutus – Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö (CCU)

Suorita vetytalouskoulutus helposti työn ohessa verkko-opintoina ja sinulla on parempi mahdollisuus ottaa vastaan vetyboomin tuomia uusia työmahdollisuuksia.

Vetytalouskoulutus | Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö (CCU) 25.1. – 25.2.2024

Katso vetytalouskoulutuksen koko koulutusohjelma.

Vetytalouskoulutuksen CCU-kurssilla opit kaiken tärkeän hiilidioksidin talteenotosta ja hyötykäytöstä. CCU on prosessi, jossa hiilidioksidipäästöt pyritään keräämään ja hyödyntämään sen sijaan, että ne päästettäisiin ilmakehään. Sen potentiaali ilmastonmuutoksen torjunnassa ja resurssien tehokkaammassa hyödyntämisessä tekee siitä lupaavan vaihtoehdon kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Osallistumalla CCU-kurssille saat osaamista, joka voi avata ovia urallasi kestävän kehityksen ja ympäristöinnovaatioiden parissa.

vetytalous-ccu-hiilidioksidin-talteenotto-ja-hyötykäyttö

Koulutuksen sisältö

CCU yleiskatsaus

 • Käymme läpi CCU:n perusteet, hiilidioksidin hyötykäytön ilmastovaikutukset, hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön hiilitaseet sekä arvoketjun vaiheet, CCU:n nykytilanteen ja tulevaisuuden ennusteet.
 • Lisäksi käsittelemme käyttöönoton suurimpia esteitä, liiketoimintamalleja, markkinatilannetta, sääntelyä ja tukimekanismeja sekä esittelemme alan toimijoita ja merkittäviä projekteja.

CO2 lähteet, talteenotto ja logistiikka

 • Syvennymme CO2-lähteisiin, talteenottoon ja logistiikkaan. Käsittelemme CCU:n näkökulmasta potentiaaliset CO2-lähteet, talteenoton keskeiset tekijät ja hiilidioksidin puhtaustason eri sovelluksissa.
 • Lisäksi pureudumme CO2:n talteenoton pääteknologiatyyppeihin, tuotteena olevan hiilidioksidin puhdistukseen, kuljetusmenetelmiin ja talteenottokustannuksiin.

CO2 hyötykäyttö – sovellukset ja teknologiat

 • Tarkastelemme eri hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön reittejä, mutta keskitymme erityisesti materiaaleihin ja kemikaaleihin, mineralisointiin, suoraan käyttöön sekä biologiseen konversioon. Arvioimme näiden reittien tekno-ekonomista suorituskykyä ja markkinapotentiaalia.
 • Esittelemme hiilidioksidin hyötykäytön toimintaperiaatteet, teknologian kypsyysasteen, ilmastovaikutuksen ja kustannus- ja kannattavuustekijät.
 • Lisäksi esittelemme hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön kannalta keskeiset toimijat ja projektiesimerkit.

Kohderyhmä

Vetytalouskoulutus on suunnattu työelämässä oleville henkilöille. Koulutus on aikuisten täydennyskoulutusta, josta saa koulutustodistuksen. Koulutus ei ole tutkintotavoitteinen. Koulutus on kohdennettu Suomen kansalaisille ja koulutuskielenä on suomi.

Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää luentojen joko livenä kuuntelemista tai tallenteen katselemista sekä kehitystehtävän suorittamista.

Suomesta löytyy resursseja uusiutuvan sähkön tuotantoon, vahva sähkön kantaverkko, osaavaa työvoimaa sekä useita yrityksiä toimimaan osana vetytalouden arvoketjua. Osaavan työvoiman säilyttämiseksi on huomioitava koulutustarpeiden kehittyminen. Tällä koulutuksella vastataan tulevaisuuden vetyalan osaamistarpeisiin.

Tarvittavat ennakkotiedot

Aiempaa osaamista aiheesta ei vaadita.

Vetytalouskoulutuksen opinnot voi suorittaa helposti työn ohessa

 • Koulutus ei maksa mitään.
 • Yhden 5 pisteen opintokokonaisuuden toteutusaika on noin 2,5 kuukautta.
 • 5 opintopisteen kokonaisuus (tässä: CCU-opintokokonaisuus) sisältää Teams-livekoulutusta puolen päivän mittaisina osioina enintään kaksi kertaa kuukaudessa.
 • Teams-liveopetuksen lisäksi opintoja suoritetaan itsenäisesti Rambollin verkko-oppimisympäristössä.
 • Teams-tallenteet ovat opiskelijoiden käytettävissä verkko-oppimisympäristössä koko koulutuksen ajan.
 • Myös tehtävät ja tehtävän palautukset toteutetaan verkossa.
 • Opetuskieli on suomi.

Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö -opintokokonaisuuden Teams-livekoulutuspäivät vuonna 2024 ovat:

 • Orientaatio ja 1. luento 25.1.2024 klo 14-16.30
 • 2. luento 1.2.2024 klo 14-16.30
 • 3. luento 8.2.2024 klo 14-16.30

Kouluttajat

 • Onni Linjala toimii tutkijana VTT:llä, jossa hän on ollut mukana kehittämässä CCUS, Power-to-X ja vetytalouden konsepteja. Päätutkimusaiheenaan hän on kartoittanut kehitteillä olevia teknologioita hiilidioksidin talteenottoon ja tarkastellut niiden soveltuvuutta erilaisiin teollisiin päästölähteisiin. Lisäksi hän on tehnyt selvityksiä liittyen hiilidioksidin hyötykäyttöön ja vedyn logistiikkaan. Energiatekniikan diplomi-insinöörinä hänellä on myös vahva tausta energianmuuntoprosesseista, voimalaitostekniikasta ja uusiutuvan energian teknologiasta.
 • Miia Nevander (DI) työskentelee tutkijana VTT:llä tulevaisuuden energia- ja prosessikonsepteja tarkastelevassa tiimissä. Aloitettuaan VTT:llä vuonna 2020, hänen työnsä on keskittynyt pääosin uusien konseptien analysoimiseen, teknoekonomisiin tarkasteluihin (TEA) ja prosessimallinnukseen, erityisesti hiilidioksidin talteenotto- ja hyötykäyttökonsepteihin (CCU) liittyen. Hän on myös perehtynyt vedyn arvoketjuihin. Energiatekniikan diplomi-insinöörinä ja aiempien töidensä kautta hänellä on myös osaamista uusiutuvan energian ja voimalaitosprosessien osalta.
 • Marjut Suomalainen (DI) on VTT:llä työskentelevä kemiantekniikasta valmistunut erikoistutkija, joka on vuodesta 2011 keskittynyt päätoimisesti konseptitarkasteluihin, prosessimallinnukseen sekä teknis-taloudellisten arviointien tekemiseen. Merkittävä osa tarkasteluista on liittynyt hiilidioksidin talteenottoon, hiilidioksidin käyttömahdollisuuksiin (CCU), polttokennoihin ja elektrolyysereihin, vedyn arvoketjuihin sekä sähköpolttoaineisiin ja muihin Power-To-X ratkaisuihin.
 • Juha Lehtonen on tekniikan tohtori ja toimii VTT:n tutkimusprofessorina alanaan kestävät katalyyttiset ja kemialliset konversioprosessit. Hänellä on lähes 15 vuoden kokemus asiantuntija- ja johtotehtävistä öljynjalostus- ja kemianteollisuudessa. Ennen siirtymistään tutkimusprofessoriksi VTT:lle hän toimi Aalto-yliopistossa teknillisen kemian professorina. Lehtosen tutkimus keskittyy tuotantoprosesseihin, joilla biomassasta ja hiilidioksidista tuotetaan kestävästi polttoaineita kemikaaleja ja polymeerejä. Työuransa aika hän on osallistunut useamman uuden ison mittakaavan prosessiteknologian kaupallistamiseen.

Ilmoittaudu tässä Hiilidioksin talteenotto ja hyötykäyttö -kurssille

Haku alkaa 13.11.2023. Hakuaika päättyy 14.1.2024.

Vetytalouskoulutuksen hyötyjä

 • Koulutus mahdollistaa verkostoitumisen muiden vetytaloudesta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa.
 • Saat Rambollin koulutustodistuksen suoritetuista koulutuksista.
 • Koulutusta voidaan hyödyntää muiden opintojen hyväksiluvuissa.

Koko koulutusohjelma

Rambollin vetytalouskoulutuksen opintokokonaisuudet ovat:

 • Talous | 4/ 2023 & 9/ 2023
 • Politiikka | 8/ 2023
 • Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) | 10/ 2023
 • Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö (CCU) | Alkaa 1/ 2024
 • Power-to-Liquid ja Power-to-X | Alkaa 3/ 2024
 • Jalostusprosessit | Alkaa 5/ 2024

Tietoja

Verkkokoulutus

Vetytalouskoulutus – Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö (CCU)

Aiheet

 • Energiantuotanto
 • Vetytalous
 • Vihreä siirtymä
 • Ympäristötalous

Hinta

Ilmainen

Ajankohta

Kouluttajat

onni_profilepic_highres

Onni Linjala

Research Scientist, Carbon-efficient industry
miia-nevander-vtt

Miia Nevander

Research Scientist, Future energy and process concepts
marjut-suom-vtt

Marjut Suomalainen

Senior Scientist, Future energy and process concepts
Juha_Lehtonen_2

Juha Lehtonen

Research Professor

Lisätietoja

mirahelve

Mira Helve

Vetytalouskoulutusohjelman projektipäällikkö
PELAT

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213