shutterstock_1062915266

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä – Verkko-opetusVaarallisten aineiden kuljetus tiellä – Verkko-opetusPerustiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä pakkausten ja ajoneuvojen vaatimustenmukaisista merkinnöistä

Johdatus vaarallisten aineiden kuljetukseen tiellä -koulutus antaa perustiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä vaatimuksista. Tämän lisäksi katsotaan VAK-kuljetuksien eri roolien vastuita ja velvollisuuksia. Katsotaan myös turvallisuusneuvonantaja nimeämisen velvollisuutta.

Miksi osallistua tähän koulutukseen?

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) edellyttää, että jokaisella vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä suorittavalla henkilöllä tulee olla tarvittava kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään ja riittävän usein toistuva täydennyskoulutus, jollei tehtävää suoriteta koulutetun henkilön välittömässä valvonnassa.

Koulutus antaa sinulle

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista, sekä pakkausten ja ajoneuvojen vaatimustenmukaisista merkinnöistä. Lisäksi koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat tunnistaa turvallisuusneuvonantajan tarpeen omassa VAK-toiminnassaan.

Kouluttajillamme on pitkä käytännön kokemus muun muassa erityyppisistä työ- ja kemikaaliturvallisuuden työtehtävistä ja korostamme koulutuksissa käytännön kokemuksia turvallisen työn suorittamisesta.

Koulutuksen sisältö

  • Mitä VAK tarkoittaa?
  • Vastuut ja velvollisuudet
  • Vapaarajat ja LQ
  • Pakkausten ja kuljetusyksikön merkinnät
  • Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Tarvittavat ennakkotiedot

Koulutuksessa keskitytään VAK-toiminnan perusasioihin, joten aiempaa osaamista teemasta ei vaadita.

Kouluttaja

  • Emil Sandås on pätevä VAK-turvallisuusneuvonantaja tiekuljetuksille. Emilille on myös kertynyt usean vuoden käytännön kokemusta toimiessaan vaarallisten aineiden lähettäjänä, pakkaajana ja kuljettajana.

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot, tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat Rambollin tietojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa.

Webinaari toteutetaan etäopiskeluna verkon kautta. Koulutukseen osallistujalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone tai älypuhelin, jotta osallistuminen onnistuu käytännössä. Webinaari ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista.

Saat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi osallistumislinkin ja ohjeet webinaariin osallistumiseen. Webinaari alkaa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulethan siis ajoissa paikalle! Voit testata verkkoyhteyden sekä ohjelmiston toimivuuden 15 minuuttia ennen webinaaria.

Mikäli ilmoittautumista ei pysty tekemään, on webinaari täynnä.

Tervetuloa!

Tietoja

Webinaari

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä – Verkko-opetus

Aiheet

  • ADR
  • Vaarallisten aineiden kuljetus
  • VAK

Hinta

Ilmainen

Ajankohta

Kouluttaja

EMILS (1)

Emil Sandås

HSEQ johtava asiantuntija