työturvallisuusriskien-arviointi

Työturvallisuusriskien arviointi

Työturvallisuusriskien arviointi on tärkeää työpaikan turvallisuuden parantamisen vuoksi, mutta riskinarviointi on myös lakisääteinen vaatimus.

Tehokas ja tuloksellinen riskien arvioinnin suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi

Työturvallisuusriskien arviointi -koulutuspäivän painopiste on riskien arvioinnin käytännön toteuttamisessa ja se suunnitellaan mahdollisimman vuorovaikutteiseksi hyödyntäen mm. esimerkkejä käytännön toiminnasta, ryhmätyöskentelyä sekä ryhmä- ja parikeskusteluja.

Koulutus tukee yrityksenne toiminnan systemaattista kehittämistä ja organisaationne turvallisuustason jatkuvaa parantamista. Koulutus antaa riskien arviointeja tekevälle henkilöstölle hyvät valmiudet tehokkaiden ja tuloksellisten riskien arviointien suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin.

Koulutuksen sisältö

  • Työturvallisuusriskien arvioinnin perusteet.
  • Miksi riskienhallinta kannattaa? Työturvallisuusriskien arvioinnin merkitys toiminnan turvallisuudelle.
  • Mitä riskienhallintaprosessi on käytännössä? Riskienhallintatoimenpiteiden määrittely ja niiden hyödyntäminen turvallisuustason kehittämisessä.
  • Miten riskien arviointi käytännössä toteutetaan työpaikalla? Riskien arvioinnin tehokas ja järjestelmällinen suorittaminen käytännössä.
työturvallisuusriskien-arviointi

Kohderyhmä

Työturvallisuusriskien arviointi -koulutus on tarkoitettu kaikille riskien arviointien kanssa työskenteleville. 

Kouluttaja

Kouluttajillamme on pitkä käytännön kokemus muun muassa erityyppisistä työturvallisuuden työtehtävistä ja korostamme koulutuksissa käytännön kokemuksia turvallisen työn suorittamisesta.

Toteutus

Koulutus voidaan toteuttaa joustavasti yrityksellenne parhaiten sopivalla muotoa; etäopiskeluna verkon kautta, hybridinä (lähi- ja etäopetus samanaikaisesti) tai kokonaan lähiopetuksena.

Ota yhteyttä, kuulemme mielellämme yrityksenne koulutustarpeista ja suunnittelemme juuri teille sopivan koulutuspaketin.

Ota yhteyttä

Tietoja

Lähiopetus

Työturvallisuusriskien arviointi

Aiheet

  • Arviointi
  • Riskien hallinta
  • Työturvallisuus
  • Vaaratekijät
  • Yritystoiminnan kehittäminen

Hinta

Maksullinen. Pyydä tarjous

Lisätietoja

PELAT

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213