ramboll koulutukset

Räjähdysvaarallisten (ATEX) tilojen turvallisuus

Opi tunnistamaan ATEX-tiloja, toimimaan ATEX-säädösten mukaisesti sekä edistämään turvallisia toimintatapoja ATEX-tiloissa.

ATEX-tiloissa työskentely turvallisesti

Räjähdysvaarallisten ATEX-tilojen turvallisuus -koulutus antaa perustiedot turvallisesta työskentelystä ATEX-tiloissa sekä parantaa tietoisuutta organisaation ATEX-tilojen turvallisuusvastuista organisaation eri tasoilla.

Teoriatiedon lisäksi koulutuksessa käytettävät case esimerkit lisäävät ymmärrystä ATEX-tilojen erityispiirteistä sekä antavat valmiuksia turvalliseen ATEX-työskentelyyn käytännössä.

Koulutuksen jälkeen osaat tunnistaa ATEX-tiloja, toimia ATEX-säädösten mukaisesti sekä edistää turvallisia toimintatapoja ATEX-tiloissa.

Koulutuksen sisältö

 • ATEX-sanasto
 • Säädökset ja viranomaisohjeet
 • ATEX-tilojen erityispiirteet
 • Tunnistaminen
 • Merkintä
 • Toiminta ATEX-tiloissa
 • Suojautuminen
 • Tulityö ATEX-tilassa
 • ATEX-toiminnan edistäminen työpaikalla
räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

Kohderyhmä

ATEX-työolosuhdesäädökset koskevat kaikkia niitä työnantajia ja heidän edustajiaan, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi palavista nesteistä, kaasuista tai pölyistä aiheutuvalle räjähdysvaaralle.

Lainsäädäntö (VNA 576/2003) edellyttää, että räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelevä henkilökunta on koulutettava ja osaaminen on todennettava. Työnantajan on annettava riittävää ja asianmukaista räjähdyssuojelua koskevaa opetusta työntekijöille, jotka työskentelevät EX-räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Räjähdysvaarallisten (ATEX) tilojen turvallisuus -koulutus soveltuu niin esimiehille kuin työntekijöille. Tämä koulutus ei korvaa työnantajan antamaa turvallisuusperehdytystä ja opastusta räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelyyn.

Tarvittavat ennakkotiedot 

Koulutuksessa keskitytään ATEX-toiminnan perusasioihin, joten aiempaa osaamista teemasta ei vaadita.

Kouluttaja

Kouluttajillamme on pitkä käytännön kokemus erityyppisistä työturvallisuuden työtehtävistä ja korostamme koulutuksissa käytännön kokemuksia turvallisen työn suorittamisesta.

Toteutus 

Koulutus voidaan toteuttaa joustavasti yrityksellenne parhaiten sopivalla muotoa; etäopiskeluna verkon kautta, hybridinä (lähi- ja etäopetus samanaikaisesti) tai kokonaan lähiopetuksena.

Ota yhteyttä, kuulemme mielellämme yrityksenne koulutustarpeista ja suunnittelemme juuri teille sopivan koulutuspaketin.

Ota yhteyttä

Tietoja

Lähiopetus

Räjähdysvaarallisten (ATEX) tilojen turvallisuus

Aiheet

 • ATEX
 • Räjähdyssuojausasiakirja
 • Työturvallisuus
 • Vaaratekijät

Hinta

Maksullinen. Pyydä tarjous

Lisätietoja

PELAT

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213