koneiden-riskien-arviointi-perusteet

Koneiden riskien arviointi – Perusteet

Koneiden ja laitteiden parissa työskentelevä, osallistu koulutukseen ja voit kohdata teollisuuden koneturvallisuushaasteet luottavaisin mielin.

Koneiden riskien arviointi -koulutuksessa saat perustiedot koneen ja koneyhdistelmän riskinarvioinnin tekemisestä EN ISO 12100 -standardin mukaisesti.

Koulutuksessa käydään läpi riskien arvioinnin perusteoriaa ja käsitteet, laajennetaan tietotaito konemaailmaan ja harjoitellaan esimerkkikoneella riskinarvioinnin tekemistä.

Myös vanhojen, jo käytössä olevien koneiden, riskinarviointia voi yrityksessä tehdä EN ISO 12100 -standardin mukaisesti. Koulutuksesta saat vinkkejä siitä, mitä kannattaa ottaa koneiden riskien arvioinnissa erityisesti huomioon. 

koneiden-riskien-arviointi-perusteet

Koneturvallisuus & kone- ja käyttöasetus – tavoitteena torjua koneisiin ja laitteisiin liittyviä työtapaturmia

Koulutuksen taustalla ovat valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta, ns. koneasetus (400/2008), sekä valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta, ns. käyttöasetus (403/2008). Koneasetus on EU:n konedirektiivin 2006/42/EY kansallisesti täytäntöön paneva asetus. Se sisältää mm. koneiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Käyttöasetuksessa puolestaan tulokulmana tässä koulutuksessa on käytössä olevien koneiden ja laitteiden turvallisuus. Kummassakin asetuksessa on vaatimus koneen riskinarvioinnin tekemisestä.

Koulutuksessa pyritään avaamaan aihetta käytännön kannalta: pyrimme vastaamaan yleisellä tasolla siihen, mitä työpaikoilla tulee tehdä ja millaisia sudenkuoppia saattaa kohdata. Aihe on relevantti sekä sellaisten työpaikkojen näkökulmasta, joissa on työntekijöiden käytössä koneita ja laitteita, että koneiden valmistajien ja suunnittelijoiden. Osaamista riskienarvioinnista ei tarvita etukäteen – kertaamme alkuun perusajatuksen ja käsitteet.

koneturvallisuus-perusteet-koulutus

Koulutuksen sisältö

Koulutuksesta saat ymmärryksen koneriskinarvioinnin toteuttamisesta. Sekä koneasetuksessa (400/2008) että käyttöasetuksessa (403/2008) tämä vaatimus on esitetty, joten koulutuksesta saat ymmärryksen lainsäädännön vaatimuksen täyttämisestä.

Koulutuksessa ei käsitellä syvemmin uutta EU:n koneasetusta.

 • Koneen riskienarviointi: peruskäsitteet ja lainsäädännöllinen perusta
 • EN ISO 12100 -standardin mukainen riskienarviointi
 • Koneriskinarvioinnin merkitys
 • Toimenpiteiden määrittely
 • Lyhyt harjoitus esimerkkikoneen avulla

Kohderyhmä 

Koulutus sopii henkilöille, jotka vastaavat koneiden turvallisuudesta ja riskienhallinnasta erityisesti teollisuusympäristössä. Voit työskennellä monenlaisissa eri tehtävissä esimerkiksi teollisuuden, tuotannon ja turvallisuuden aloilla. Työnimikkeesi voi olla esimerkiksi tuotannonkehitysinsinööri, turvallisuusinsinööri, turvallisuuspäällikkö tai kunnossapitopäällikkö.

Tämä koulutus tarjoaa ymmärryksen koneiden riskienarvioinnin perusperiaatteista, menetelmistä ja soveltamisesta käytännössä. Koulutuksessa keskitytään koneriskinarvioinnin perusasioihin, joten aiempaa osaamista teemasta ei vaadita. Rambollin koneturvallisuuswebinaarin aiheita syvennetään ja käydään laajemmin tässä koulutuksessa. Tämä koulutus ei korvaa työnantajan antamaa turvallisuusperehdytystä.

Kouluttaja

Ramboll-koulutuksiin osallistumalla saat ensikäden tietoa suoraan alan asiantuntijalta. Kaikki Rambollin kouluttajat toimivat koulutustoimen ohessa myös koulutusteeman asiantuntijoina, työskentelevät tiiviisti yrityksissä konsultteina ja tuntevat käytännössä yritysten arjen haasteet.

Hinta

320,00 € / osallistuja (0 alv) – koulutus laskutetaan koulutuksen jälkeen.

Mikäli ilmoittautuminen koulutukseen perutaan kolme (3) päivää ennen koulutuksen alkua tai tätä lähempänä koulutusajankohtaa, peruutetusta ilmoittautumisesta peritään 50 % koko koulutuksen hinnasta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkon kautta. Saat ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostiisi osallistumislinkin ja ohjeet verkkokoulutukseen osallistumiseen.

Koulutukseen osallistujalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone tai älypuhelin, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista.

Ilmoittautuminen

Seuraavan koulutuksen ajankohta ilmoitetaan pian. Älä missaa ilmoittautumisen alkamista, tilaa koulutuskutsut omaan sähköpostiisi!

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot, tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat Rambollin tietojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa.

Koulutus on verkkokoulutus. Osallistumislinkki koulutukseen toimitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutustilaisuuden ajankohtaa.

Tervetuloa!

Voimme räätälöidä koulutuksen yrityksenne tarpeita vastaavaksi. Ota yhteyttä!
koneturvallisuus-webinaari

Lataa webinaaritallenne: Koneturvallisuus

Webinaari toimii esimerkiksi hyvänä johdantona aiheeseen ennen koulutukseen osallistumista.

Tietoja

Verkkokoulutus

Koneiden riskien arviointi – Perusteet

Aiheet

 • Käyttöasetus 403/2008
 • Koneasetus 400/2008
 • Konedirektiivi
 • Koneiden riskinarviointi
 • Koneturvallisuus
 • Koneyhdistelmät
 • Työturvallisuus

Hinta

320 €. Hinta per osallistuja (alv 0%)

Lisätietoja

PELAT

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213