kemikaaliturvallisuus-koulutus

Kemikaaliturvallisuus – Perusteet

Kemikaaliturvallisuuden perusteet -koulutus antaa osallistujille perustiedot kemikaalien turvallisesta käsittelystä sekä varastoinnista työpaikalla.

Kemikaaliturvallisuuden perustiedot

Kemikaaaliturvallisuuden perusteet -koulutuksesta saat perustiedot kemikaalien turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista. Teoriatiedon lisäksi koulutuksessa käytettävät case-esimerkit antavat valmiuksia poikkeustilanteissa toimimiseen (tulipalot, kemikaalivuodot).

Koulutuksessa käsitellään laajasti kemikaaleihin liittyviä aiheita, alkaen vaarallisten kemikaalien tunnistamisesta sekä niille altistumisesta. Perehdytään myös käyttöturvallisuustiedotteiden tärkeyteen, työnantajien ja työntekijöiden velvollisuuksiin ja opimme myös, kuinka kemikaaleja tulee turvallisesti käyttää ja varastoida. Korostamme lisäksi henkilösuojainten (PPE) roolia kemikaaliturvallisuudessa.

Koulutuksen jälkeen tiedät, mistä löydät tarpeellista tietoa kemikaaleista (käyttöturvallisuustiedotteet, kemikaalimerkinnät) sekä miten toimia poikkeustilanteissa sekä suojautua kemikaaleilta (PPE). Koulutus auttaa suojelemaan niin työntekijöiden terveyttä kuin ympäristöäkin. Osallistu koulutukseen ja ymmärrät kemikaaleihin liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaat toimia niiden mukaisesti työpaikalla, tervetuloa!

Koulutuksen sisältö

 • Mitä ovat kemikaalit?
 • Vaaralliset kemikaalit ja altistuminen
 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Työnantajaan ja työntekijään kohdistuvat vaatimukset
  • Riskienarviointi
  • Kemikaaliriskien hallinta
 • Kemikaalien turvallinen käyttö ja varastointi
 • Henkilösuojaimet (PPE)
kemikaaliturvallisuus-koulutus

Kohderyhmä

Koulutuksessa keskitytään kemikaalien käytön perusasioihin, joten aiempaa osaamista teemasta ei vaadita. Koulutus soveltuu niin esimiehille kuin työntekijöille. Tämä koulutus ei korvaa työnantajan antamaa turvallisuusperehdytystä.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) edellyttää, että Toiminnanharjoittajan on noudatettava vaarallisen kemikaalin ja räjähteen määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi (9§).

Lisäksi laki edellyttää, että Toiminnanharjoittaja antaa henkilöstölle sellaista koulutusta, opastusta ja ohjausta, jota tuotantolaitoksen turvallinen toiminta edellyttää (§11).

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Lue artikkeli: Kemikaaliturvallisuus ja kemikaaliriskien arvioinnin merkitys

Kouluttaja

Ramboll-koulutuksiin osallistumalla saat ensikäden tietoa suoraan alan asiantuntijalta. Kaikki Rambollin kouluttajat toimivat koulutustoimen ohessa myös koulutusteeman asiantuntijoina, työskentelevät tiiviisti yrityksissä konsultteina ja tuntevat käytännössä yritysten arjen haasteet.

Emil Sandås on prosessiteollisuuden ammattilainen, jonka intohimona on turvallisuus. Hänen vahvuutensa ovat mm. riskienarvioinnit sekä kemikaali- ja prosessiturvallisuus. Hänellä on usean vuoden kokemus asiantuntijatehtävistä prosessi- ja energiateollisuudessa. 

Hinta

320,00 € / osallistuja (0 alv) – koulutus laskutetaan koulutuksen jälkeen.

Mikäli ilmoittautuminen koulutukseen perutaan kolme (3) päivää ennen koulutuksen alkua tai tätä lähempänä koulutusajankohtaa, peruutetusta ilmoittautumisesta peritään 50 % koko koulutuksen hinnasta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkon kautta. Saat ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostiisi osallistumislinkin ja ohjeet verkkokoulutukseen osallistumiseen.

Koulutukseen osallistujalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone tai muu laite, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista.

Ilmoittautuminen

Kemikaaliturvallisuus-koulutuksen seuraava toteutus on joulukuussa 2024. Älä missaa ilmoittautumisen alkamista, tilaa koulutuskutsut omaan sähköpostiisi!

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot, tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat Rambollin tietojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa.

Koulutus on verkkokoulutus. Osallistumislinkki koulutukseen toimitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutustilaisuuden ajankohtaa.

Tervetuloa!

Voimme räätälöidä koulutuksen yrityksenne tarpeita vastaavaksi. Ota yhteyttä!

Tietoja

Verkkokoulutus

Kemikaaliturvallisuus – Perusteet

Aiheet

 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Riskien hallinta
 • Työturvallisuus

Hinta

320 €. Hinta per osallistuja (alv 0%)

Kouluttaja

EMILS (1)

Emil Sandås

HSEQ johtava asiantuntija

Lisätietoa

PELAT

Petra Lattunen

Koulutusvastaava+358 45 6523213