Kemikaaliturvallisuuden perusteet – 9.6.2021 klo 8.30-12.00 – Verkko-opetusKemikaaliturvallisuuden perusteet – 9.6.2021 klo 8.30-12.00 – Verkko-opetus

Koulutus antaa perustiedot kemikaalien turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista. Teoriatiedon lisäksi koulutuksessa käytettävät case esimerkit antavat valmiuksia poikkeustilanteissa toimimiseen (tulipalot, kemikaalivuodot).  

Miksi osallistua tähän koulutukseen? 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) edellyttää, että Toiminnanharjoittajan on noudatettava vaarallisen kemikaalin ja räjähteen määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi (9§). 

Lisäksi laki edellyttää, että Toiminnanharjoittaja antaa henkilöstölle sellaista koulutusta, opastusta ja ohjausta, jota tuotantolaitoksen turvallinen toiminta edellyttää (§11). 

Koulutus antaa sinulle 

Kemikaaliturvallisuuden perusteet -koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot kemikaalien turvallisesta käsittelystä sekä varastoinnista työpaikalla. Lisäksi koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät mistä löytävät tarpeellista tietoa kemikaaleista (käyttöturvallisuustiedotteet, kemikaalimerkinnät) sekä miten toimia poikkeustilanteissa sekä suojautua kemikaaleilta (PPE). 

Kouluttajillamme on pitkä käytännön kokemus erityyppisistä työturvallisuuden työtehtävistä ja korostamme koulutuksissa käytännön kokemuksia turvallisen työn suorittamisesta. 

Kohderyhmä 

Koulutus soveltuu niin organisaatioiden esimiehille kuin työntekijöille, suunnitteliloille ja konsulteille, myyjille sekä jälleenmyyjille. Tämä koulutus ei korvaa työnantajan antamaa turvallisuusperehdytystä. 

Tarvittavat ennakkotiedot 

Koulutuksessa keskitytään kemikaalien käytön perusasioihin, joten aiempaa osaamista teemasta ei vaadita. 

Koulutuksen sisältö 

 • Vaaralliset kemikaalit ja altistuminen 
 • Käyttöturvallisuustiedotteet 
 • Turvallinen varastointi ja käyttö 
 • Hätätilannevalmius
 • Kemikaalien riskien arviointi
 • Lainsäädäntö ja vaatimukset


Hinta

 • 320,00 € / osallistuja (0 alv) – koulutus laskutetaan koulutuksen jälkeen

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot; tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat Rambollin tietojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa. Mikäli ilmoittautumista ei pysty tekemään, on koulutus täynnä. 

Kutsu koulutukseen toimitetaan sähköpostitse ennen koulutustilaisuutta.

Mikäli ilmoittautuminen koulutukseen perutaan kolme (3) päivää ennen koulutuksen alkua tai tätä lähempänä koulutusajankohtaa, peruutetusta ilmoittautumisesta peritään 50 % koko koulutuksen hinnasta.Toteutus 

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkon kautta. Saat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi osallistumislinkin ja ohjeet verkkokoulutukseen osallistumiseen. 

Koulutus alkaa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulethan siis ajoissa paikalle! Voit testata verkkoyhteyden sekä ohjelmiston toimivuuden 15 minuuttia ennen koulutusta. 

Koulutukseen osallistujalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone tai älypuhelin, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. 

Tietoja

Verkkokoulutus

Kemikaaliturvallisuuden perusteet – 9.6.2021 klo 8.30-12.00 – Verkko-opetus

Aiheet

 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Kemikaalien turvallinen varastointi
 • Kemikaalimerkinnät
 • Kemikaaliturvallisuus
 • PPE

Hinta

320 €. Hinta per osallistuja

Kouluttaja

ROHIL

Roosa Hiltunen

HSEQ Managing Consultant
Prosessiturvallisuus ja riskienhallinta
Suomi