Kemikaaliturvallisuuden perusteet – Useita koulutusmuotojaKemikaaliturvallisuuden perusteet – Useita koulutusmuotoja

Koulutus antaa perustiedot kemikaalien turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista. Teoriatiedon lisäksi koulutuksessa käytettävät case esimerkit antavat valmiuksia poikkeustilanteissa toimimiseen (tulipalot, kemikaalivuodot).  

Miksi osallistua tähän koulutukseen? 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) edellyttää, että Toiminnanharjoittajan on noudatettava vaarallisen kemikaalin ja räjähteen määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi (9§). 

Lisäksi laki edellyttää, että Toiminnanharjoittaja antaa henkilöstölle sellaista koulutusta, opastusta ja ohjausta, jota tuotantolaitoksen turvallinen toiminta edellyttää (§11). 

Koulutus antaa sinulle 

Kemikaaliturvallisuuden perusteet -koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot kemikaalien turvallisesta käsittelystä sekä varastoinnista työpaikalla. Lisäksi koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät mistä löytävät tarpeellista tietoa kemikaaleista (käyttöturvallisuustiedotteet, kemikaalimerkinnät) sekä miten toimia poikkeustilanteissa sekä suojautua kemikaaleilta (PPE). 

Kouluttajillamme on pitkä käytännön kokemus erityyppisistä työturvallisuuden työtehtävistä ja korostamme koulutuksissa käytännön kokemuksia turvallisen työn suorittamisesta. 

Kohderyhmä 

Koulutus soveltuu niin esimiehille kuin työntekijöille. Tämä koulutus ei korvaa työnantajan antamaa turvallisuusperehdytystä. 

Tarvittavat ennakkotiedot 

Koulutuksessa keskitytään kemikaalien käytön perusasioihin, joten aiempaa osaamista teemasta ei vaadita. 

Koulutuksen sisältö 

 • Mitä ovat kemikaalit? 
 • Vaaralliset kemikaalit ja altistuminen 
 • Käyttöturvallisuustiedotteet 
 • Työnantajaan ja työntekijään kohdistuvat vaatimukset 
 • Riskienarviointi 
 • Kemikaaliriskien hallinta 
 • Kemikaalien turvallinen käyttö ja varastointi 
 • ATEX-toiminnan edistäminen työpaikalla 
 • henkilösuojaimet (PPE) 


Ilmoittautumislinkki koulutukseen tulossa pian koulutusajankohdan varmistuttua


Toteutus 

Koulutus voidaan toteutetaan etäopiskeluna verkon kautta, hybridinä (lähi- ja etäopetus samanaikaisesti) tai lähiopetuksena koronarajoitusten sen salliessa. Osallistujat saavat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiinsa osallistumislinkin ja/tai muut ohjeet koulutukseen osallistumiseen. 

Koulutus alkaa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulethan siis ajoissa paikalle! Verkkokoulutuksissa voit testata verkkoyhteyden sekä ohjelmiston toimivuuden 15 minuuttia ennen koulutusta. 

Verkkokoulutukseen osallistujalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone tai älypuhelin, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. 

Tietoja

Classroom

Kemikaaliturvallisuuden perusteet – Useita koulutusmuotoja

Aiheet

 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Kemikaalien turvallinen varastointi
 • Kemikaalimerkinnät
 • Kemikaaliturvallisuus
 • PPE

Hinta

Maksullinen. Pyydä tarjous (petra.lattunen@ramboll.fi)