Työturvallisuusriskien arviointi – Useita koulutusmuotojaTyöturvallisuusriskien arviointi – Useita koulutusmuotoja

Työturvallisuusriskien arviointi ei ole tärkeää vain työpaikan turvallisuuden parantamiseksi – se on myös lakisääteinen vaatimus. 


Koulutuspäivän painopiste on riskien arvioinnin käytännön toteuttamisessa ja se suunnitellaan mahdollisimman vuorovaikutteiseksi hyödyntäen soveltuvin osin mm. esimerkkejä käytännön toiminnasta, ryhmätöitä sekä ryhmä- ja parikeskusteluja. 

Koulutus tukee toiminnan systemaattista kehittämistä ja organisaation turvallisuustason jatkuvaa parantamista. Koulutus antaa riskien arviointeja tekevälle henkilöstölle entistä paremmat valmiudet tehokkaiden ja tuloksellisten riskien arviointien suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin. 

Koulutus antaa sinulle 

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille riittävät tiedot, taidot ja ymmärrys mm. 

 • Riskien arvioinnin perusteista 
 • Työturvallisuusriskien arvioinnin merkityksestä toiminnan turvallisuudelle 
 • Riskien arvioinnin käytännön tehokkaasta ja järjestelmällisestä suorittamisesta 
 • Riskienhallintatoimenpiteiden määrittelystä ja niiden hyödyntämisestä turvallisuustason kehittämisessä 

Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu kaikille riskien arviointien kanssa työskenteleville. 


 Koulutuksen sisältö

 • Miksi riskien hallinta kannattaa? 
 • Riskienhallintaprosessi käytännössä 
 • Työturvallisuusriskien arvioinnin perusteet 
 • Riskien arvioinnin käytännön toteutus työpaikalla 


Ilmoittautumislinkki koulutukseen tulossa pian koulutusajankohdan varmistuttua


Toteutus 

Koulutus voidaan toteutetaan etäopiskeluna verkon kautta, hybridinä (lähi- ja etäopetus samanaikaisesti) tai lähiopetuksena koronarajoitusten sen salliessa. Osallistujat saavat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiinsa osallistumislinkin ja/tai muut ohjeet koulutukseen osallistumiseen. 

Koulutus alkaa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulethan siis ajoissa paikalle! Verkkokoulutuksissa voit testata verkkoyhteyden sekä ohjelmiston toimivuuden 15 minuuttia ennen koulutusta. 

Verkkokoulutukseen osallistujalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone tai älypuhelin, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. 

Tietoja

Classroom

Työturvallisuusriskien arviointi – Useita koulutusmuotoja

Aiheet

 • Arviointi
 • Riskien hallinta
 • Riskit
 • Työturvallisuus

Hinta

Maksullinen. Pyydä tarjous (petra.lattunen@ramboll.fi)