Teams_1105[1]

Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus – Useita koulutusmuotojaRäjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus – Useita koulutusmuotoja

Koulutus antaa perustiedot turvallisesta työskentelystä ATEX-tiloissa sekä parantaa tietoisuutta organisaation ATEX-tilojen turvallisuusvastuista organisaation eri tasoilla. Teoriatiedon lisäksi koulutuksessa käytettävät case esimerkit antavat valmiuksia turvalliseen ATEX-työskentelyyn käytännössä.  


Miksi osallistua tähän koulutukseen? 

ATEX-työolosuhdesäädökset koskevat kaikkia niitä työnantajia ja heidän edustajiaan, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi palavista nesteistä, kaasuista tai pölyistä aiheutuvalle räjähdysvaaralle. 

Lainsäädäntö (VNA 576/2003) edellyttää, että räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelevä henkilökunta on koulutettava ja osaaminen on todennettava. Työnantajan on annettava riittävää ja asianmukaista räjähdyssuojelua koskevaa opetusta työntekijöille, jotka työskentelevät Ex-räjähdysvaarallisissa tiloissa. 


Koulutus antaa sinulle 

Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus -koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille riittävä ymmärrys ATEX-tilojen erityispiirteistä sekä turvallisista työskentelytavoista ATEX-tiloissa. Koulutuksen jälkeen osaat tunnistaa ATEX-tiloja, toimia ATEX-säädösten mukaisesti sekä edistää turvallisia toimintatapoja ATEX-tiloissa. 

Kouluttajillamme on pitkä käytännön kokemus erityyppisistä työturvallisuuden työtehtävistä ja korostamme koulutuksissa käytännön kokemuksia turvallisen työn suorittamisesta. 


Kohderyhmä 

Koulutus soveltuu niin esimiehille kuin työntekijöille. Tämä koulutus ei korvaa työnantajan antamaa turvallisuusperehdytystä ja opastusta räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelyyn. 


Tarvittavat ennakkotiedot 

Koulutuksessa keskitytään ATEX-toiminnan perusasioihin, joten aiempaa osaamista teemasta ei vaadita.  


Koulutuksen sisältö 

 • ATEX-sanasto 
 • Säädökset ja viranomaisohjeet 
 • ATEX-tilojen erityispiirteet
 • Tunnistaminen 
 • Merkintä
 • Toiminta ATEX-tiloissa
 • Suojautuminen 
 • Tulityö ATEX-tilassa
 • ATEX-toiminnan edistäminen työpaikalla


Ilmoittautuminen alkamassa pian koulutusjankohdan varmistuttua


Toteutus 

Koulutus voidaan toteuttaa etäopiskeluna verkon kautta, hybridinä (lähi- ja etäopetus samanaikaisesti) tai lähiopetuksena koronarajoitusten sen salliessa. Osallistujat saavat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiinsa osallistumislinkin ja/tai muut ohjeet koulutukseen osallistumiseen.

Koulutus alkaa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulethan siis ajoissa paikalle! Verkkokoulutuksissa voit testata verkkoyhteyden sekä ohjelmiston toimivuuden 15 minuuttia ennen koulutusta.

Verkkokoulutukseen osallistujalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone tai älypuhelin, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista.

Tietoja

Classroom

Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus – Useita koulutusmuotoja

Aiheet

 • ATEX
 • Räjähdyssuojausasiakirja
 • Työturvallisuus

Hinta

Maksullinen. Pyydä tarjous (petra.lattunen@ramboll.fi)