Vastuullisuusosaja-valmennus – Useita koulutusmuotojaVastuullisuusosaja-valmennus – Useita koulutusmuotoja

Koulutus antaa perustiedot kestävästä kehityksestä sekä siihen liittyvistä termeistä (vastuullisuus, yritysvastuu, ESG jne.). Teoriatiedon lisäksi koulutuksessa käytetään organisaatiokohtaisia esimerkkejä ja selvennetään organisaatiolle sen omaa vastuullisuustoimintaa. Hyvän perustiedon pohjalle ryhdytään rakentamaan osallistujakohtaisia kestävän kehityksen edistämisprojekteja, jolloin teoria viedään heti käytäntöön. Valmennuksen tavoitteena on saada organisaatioon yritysvastuun osaajia, jotka osaavat viedä kestävää kehitystä eteenpäin organisaatiossa sekä neuvoa muita organisaation työntekijöitä kehitystyössä.


Koulutus on hyvin rakennettu ja jäsennelty, on sekä asiantuntevan kouluttajan opettamaa teoriaa mutta myös ryhmätyötä, mikä nostaa omaa osallistumista koulutukseen.

(koulutuksesta saatua palautetta) 


Miksi osallistua tähän koulutukseen? 

Kirjanpitolaki (1376/2016) edellyttää suuria yrityksiä raportoimaan yhteiskuntavastuustaan. Suurilla yrityksillä tarkoitetaan tässä laissa yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, eli listayhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä, joiden henkilömäärä ylittää tilikauden aikana keskimäärin 500 henkeä. Lisäksi yhtiön liikevaihdon tulee olla yli 40 miljoonaa euroa tai taseen 20 miljoonaa euroa. Näiden yritysten velvollisuutena on raportoida vuosittain yhteiskuntavastuutoimenpiteidensä edistymisestä. 

Myös pienempien yritysten kannattaa edistää vastuullisuustoimintaansa, sillä esimerkiksi FIBS ry:n Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen mukaan valtaosalle yrityksiä (84 %) vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty on nyt suurempi kuin sen varmistamiseen kuluvat resurssit. Yritysvastuu tuottaa siis yritykselle myös taloudellista hyötyä. 

Jokaisessa yrityksessä, niin pienessä kuin suuressa, tulee olla kestävän kehityksen osaajia, jotka pystyvät edistämään yritysvastuuta organisaatiossa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Tämä valmennus antaa osaamisen yritysvastuun kehitystyöhön. 


Koulutus antaa sinulle 

Yritysvastuuosaaja-koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot kestävän kehityksen termistöstä, globaaleista tavoitteista (Agenda 2030) sekä organisaation omista kestävän kehityksen tavoitteista ja toimenpiteistä. Lisäksi koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät kuinka vastuullisuutta voidaan edistää käytännössä. 

Kouluttajillamme on pitkä käytännön kokemus erityyppisistä alan työtehtävistä ja korostamme koulutuksissa käytännön kokemuksia kestävän kehityksen edistämisessä organisaatiossa. Kohderyhmä 

Koulutus soveltuu niin esimiehille kuin työntekijöille. Koulutus toteutetaan ryhmämuotoisena ja yrityskohtaisena. Ryhmän minimi osallistujamäärä on 10 henkilöä. 


Tarvittavat ennakkotiedot 

Koulutuksessa keskitytään kestävän kehityksen perusasioihin, joten aiempaa osaamista teemasta ei vaadita. 


Ilmoittautuminen valmennukseen

Yrityskohtainen valmennusryhmä ilmoittautuu yrityksen toimesta kootusti valmennukseen.

Kun yritys on koonnut henkilöstöstään yli kymmenen hengen osallistujaryhmän, lähettää kouluttaja osallistujille ohjeet koulutuksen aloituksesta ja kulusta. Koulutukset sovitaan aina yrityskohtaisesti ja räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti. 


Hinta 
400,00 € / osallistuja, kun osallistujia vähintään 10 henkilöä. Isommat ryhmät, pyydä tarjous. 


Toteutus 

Koulutus toteutetaan lähi-, hybridi- tai etäopiskeluna yrityksen tarpeiden mukaisesti. Koulutus sisältää neljä vaihetta: 

  • Ennakkotehtävän laadinnan (kouluttaja ohjeistaa ennakkotehtävän) 
  • Ensimmäinen koulutustapaaminen – teoriaopetus, yrityksen omien vastuullisuustavoitteiden avaaminen, osaamisen varmistaminen ja kehitysprojektin suunnittelu 
  • Kehitystöiden toteuttaminen (kouluttaja ohjaa osallistujia tarpeen mukaan) 
  • Toinen koulutustapaaminen – teorian kertaus, kehitystöiden esittely, todistusten jako 

Pyydä tarjous tai kysy lisätietoja

Kysy lisää ja pyydä yhteydenottoa lomakkeella. Voit olla myös suoraan yhteydessä: petra.lattunen@ramboll.fi

Tietoja

Classroom

Vastuullisuusosaja-valmennus – Useita koulutusmuotoja

Aiheet

  • Agenda 2030
  • Kehittäminen
  • Kestävä kehitys
  • SDG´s
  • Vastuullisuuden edistäminen
  • Vastuullisuus

Hinta

Maksullinen. Pyydä tarjous (petra.lattunen@ramboll.fi)

Kouluttaja

PELAT

Petra Lattunen

HSEQ johtava asiantuntija
Koulutuspalvelut
Suomi